Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie zwołuje na dzień 27 października 2016 r. (czwartek), o godzinie 16.30, Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej „Civitas Christiana” w Olsztynie, przy ulicy Prostej 5/6 (I piętro).

W przypadku braku wymaganej liczby członków Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. 27 października 2016 roku o godzinie 17.00.

 

P r o g r a m   o b r a d

1. Otwarcie Zebrania przez Prezesa Oddziału SDP

2. Przyjęcie programu obrad

3. Przyjęcie Regulaminu obrad

4. Wybór Prezydium Zebrania

5. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej

6. Wybór Komisji wyborczej

7. Wybór Komisji uchwał i wniosków

8. Przedstawienie sprawozdania władz W-MO SDP kadencji 2013-2016

- Rzecznika dyscyplinarnego (Joanna Wańkowska-Sobiesiak)

- Sądu Dziennikarskiego (Bożenna Ulewicz)

- Komisji Członkowskiej (Jan Rosłan)

- Prezesa i Zarządu (Ireneusz St. Bruski)

- Komisji Rewizyjnej (Krzysztof Berent)

9. Głosowanie nad absolutorium dla ustępujących władz W-MO SDP

10. Wybory władz W-MO SDP kadencji 2016-2020

- Prezesa

- Zarządu w składzie 3-5 osób

- Komisji Rewizyjnej w składzie 3 osób

- Komisji Członkowskiej w składzie 3 osób

- Sądu Dziennikarskiego w składzie 3 osób

- Rzecznika dyscyplinarnego

11. Wystąpienie nowego Prezesa W-MO SDP kadencji 2016-2020

12. Dyskusja programowa

13. Przyjęcie uchwał i wniosków W-MO SDP

14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków

isb

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl