W sobotę (20 sierpnia) zmarł Eugeniusz „Geno” Małkowski – malarz, organizator wystaw, grup artystycznych i stowarzyszeń, propagator sztuki, wykładowca akademicki. Zmarł w szpitalu w Zamościu, do którego pojechał realizować projekt artystyczny. Miał 74 lata.

Urodził się 5 września 1942 roku w Gdyni. Dzieciństwo spędził w Lęborku. Edukację artystyczną rozpoczął w Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1957-1962), następnie studiował na wydziale malarstwa warszawskiej ASP w pracowni Juliusza Studnickiego, a potem Artura Nachta-Samborskiego. Dyplom otrzymał w 1968 roku. Doktorat (1997, ASP Gdańsk), habilitacja (2005), profesor UWM (2007).

Był założycielem grupy artystycznej „Arka” (od 1972 r. „O Poprawę”). Działał w Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Od 1991 r. systematycznie jeździł do Paryża, gdzie organizował publiczne akcje „Akcje szybkiego malowania” (podobne akcje prowadził także w Warszawie, Olsztynie, Berlinie). W 1994 roku w Paryżu powołał Stowarzyszenie Odnowy Sztuki (ARA), a w 1995 jego odpowiednik Polsce. W roku 1996 stworzył pracownię „Galeria Inicjatyw Twórczych” w Warszawie, w której zrealizował kilkanaście wystaw zbiorowych, prezentując blisko 150 twórców.

W drugiej połowie lat 70. współpracował z tygodnikiem „ITD”, gdzie pisywał artykuły o sztuce, a ostatnio z miesięcznikiem regionalnym „Debata”.

Mieszkał i tworzył w Warszawie i Olsztynie. Pracował w Wyższej Szkole Pedagogicznej (1991-1999) i Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim (1999-2012). W 2013 roku powrócił na stałe do Warszawy, gdzie w pracowni przy ul. Brzeskiej 6 realizował cykliczne wystawy swoich prac.

Requiescat in Pace!

Ireneusz St. Bruski

Fot. © Krzysztof Rogalski / Wikimedia

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl