Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ), do której należy SDP, przystąpiła do sojuszu organizacji ochrony praw człowieka, organizacji dziennikarskich oraz organizacji zrzeszających media zawiązanego przeciwko inwigilacji dziennikarzy zagranicznych przez Federalną Służbę Informacyjną (Bundesnachrichtendienst - BND).

Kampania na rzecz wprowadzenia do niemieckiej ustawy o BND zapisów chroniących prawa dziennikarzy została rozpoczęta 4 sierpnia 2016 przez organizację Reporterzy Bez Granic. Dotychczas dołączyły do niej, poza EFJ, Amnesty International, Europejskie Centrum Wolności Prasy i Mediów (ECPMF), Stowarzyszenie Dziennikarzy Niemieckich (DJV), Związek Dziennikarzy Niemieckich (dju), Netzwerk Recherche, n-ost, Weltreporter, Freelens, Jurnalistinnenbund.

Sygnatariusze apelu skierowanego do parlamentu niemieckiego zwracają uwagę, że zgoda na prowadzenie przez BND inwigilacji to zgoda na jawne łamanie praw człowieka, a zgoda na inwigilację dziennikarzy zagranicznych to ponadto poważne naruszenie zasady wolności słowa. Z kolei przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów, Dunja Mijatović, powiedziała, że „Zmiana prawa dotyczącego BND to zagrożenie dla wolności słowa”.

Projekt ustawy o BND nie zawiera żadnych ograniczeń dla inwigilacji dziennikarzy i redakcji spoza UE. Rządząca w Niemczech koalicja chce wykorzystać zmianę ustawodawstwa o BND do zalegalizowania szpiegowania poza granicami UE obywateli państw nie należących do Unii Europejskiej. Byłaby to pierwsza ustawa dotycząca służb specjalnych w Niemczech nie zawierająca zapisów chroniących prawa dziennikarzy. Federalna Służba Informacyjna mogłaby przekazywać pozyskane przez siebie informacje służbom innych państw, co spowodowałoby powstanie międzynarodowej sieci inwigilacji, w której służby nie mogące legalnie zdobyć potrzebnej im informacji w swoim kraju, mogłyby ją uzyskać okrężną drogą.

W demokratycznym społeczeństwie dziennikarze są odpowiedzialni za monitorowanie działań władz, mają obowiązek działać w interesie społeczeństwa i w materiałach powstałych w wyniku śledztw dziennikarskcih nagłaśniać wszystkie przypadki nadużyć spowodowanych przez władze. Gwarancja poufności w relacjach z dziennikarzami, usankcjonowana ustawowymi zapisami o ochronie źródeł informacji jest niezbędnym warunkiem skutevcznego prowadzenia śledztw dziennikarskich.

Sprawa niemieckiej ustawy jest istotna dla środowiska dziennikarzy we wszystkich krajach. Organizacje, które przystąpiły do międzynarodowego sojuszu przeciwko inwigilacji dziennikarzy zagranicznych w Niemczech apelują do niemieckich władz o powtórne przeanalizowanie projektu ustawy o BND i włączenie do niego zapisów o prawach dziennikarzy. Przypominają, że akty prawne przyjmowane przez parlament niemiecki nie mogą naruszać praw człowieka i stanowić niebezpiecznego precedensu, który mógłby być wykorzystany również przez inne kraje do usankcjonowania  inwigilacji dziennikarzy.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl