8 czerwca to dzień podsumowań ostatnich trzech lat działalności IFJ. Sekretarz Generalny Anthony Bellanger przedstawił raport w podziale na regiony: Afryka, Ameryka Środkowa, Ameryka Północna, Azja Pacyfik, Europa, Europa Centralna i Wschodnia, Świat Arabski i Bliski Wschód. Omówił  projekty realizowane przez IFJ – ich łączna wartość w latach 2013-2015 wyniosła 7,5 miliona EUR  - oraz działania organizacji w zakresie ochrony praw człowieka i bezpieczeństwa.

Kończący kadencję Honorowy Skarbnik IFJ Wolfgang Mayer przedstawił delegatom raport finansowy za lata 2013-2016. Raport został przyjęty pomimo poważnych wątpliwości co do jego zawartości zgłoszonych m.in. przez nowego prezesa duńskiego związku dziennikarzy Larsa Werge. Podkreślił on, że straty finansowe organizacji oraz zaskakująco wysokie przekroczenia budżetu wykazane w raporcie opisane są jako rezultat „zewnętrznych decyzji”. Z kolei przedstawicielka organizacji dziennikarzy z Australii zwróciła uwagę, że milion dolarów z Safety Fund (Funduszu Bezpieczeństwa) powinien generować jakieś odsetki, a w raporcie ich nie ma.

Późnym popołudniem dziennikarze wzięli udział w marszu poświęconym pamięci Camille Lapage, młodej fotoreporterki pochodzącej z Angeres , która została zabita w 2014 roku w Republice Środkowoafrykańskiej podczas pracy nad reportażem. Miała wtedy 26 lat. Wszyscy uczestnicy marszu nieśli białe róże, które złożyli pod tablicą upamiętniającą Camille umieszczoną w bibliotece miejskiej w Angeres.

W kolejnym dniu, 9 czerwca najwięcej emocji wzbudziła dyskusja i głosowanie nad wewnętrznym podziałem głosów delegacji z Iraku. Chodziło o wydzielenie z puli głosów Iraku głosów dla Kurdów. Podczas dyskusji podnoszono różne kwestie – od zastrzeżeń formalnych do obaw, że taki podział uruchomi lawinę podziałów w innych krajach. Zanim doszło do głosowania kurdyjska ekipa telewizyjna została wyproszona z sali obrad – członek prezydium kongresu podkreślił, że wolność słowa jest bardzo ważna, ale na rejestrowanie obrad kongresu nie ma zgody. Delegaci na 29. Kongres IFJ odrzucili wniosek Kurdów większością głosów (58 głosów za, 246 głosów przeciw).

Najważniejszym wydarzeniem tego dnia były wybory nowych władz IFJ.

Kandydaci na prezesa:

Philippe Leruth (Belgia)

Celso Augusto Schroder (Brazylia).

Kandydaci na pierwszego wiceprezesa:

Younes Mjahed (Maroko)

Foster Dongozi (Zimbabwe)

Na stanowisko Honorowego Skarbnika kandydowali:

Jim Bouhmela (Wielka Brytania)

Juha Rekola (Finlandia).

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl