W drugim dniu kongresu Europejskiej Federacji Dziennikarzy delegaci wybrali nowe władze związku. Na kolejną trzyletnią kadencję wybrany został dotychczasowy prezes Mogens BLICHER BJERREGARD ze związku dziennikarzy z Danii oraz wiceprezes Nadezda AZGIKHINA z Rosji. W skład nowego Steering Committee weszli przedstawiciele związków dziennikarskich z UK, Niemiec, Czarnogóry, Włoch, Grecji, Hiszpanii, Szwajcarii. Wiceprezes SDP Agnieszka Romaszewska-Guzy, podobnie jak czterech innych członków kończącego kadencję Steering Committee, nie ubiegała się o reelekcję.

Delegaci przyjęli  szereg uchwał:

  • dotyczących poszczególnych krajów – np. uchwała dotycząca dziennikarzy polskich w czasie zmian w mediach publicznych; uchwała o wynagrodzeniu z tytułu praw autorskich  dla emerytowanych twórców w Hiszpanii; uchwała o negocjacji umów zbiorowych obejmujących dziennikarzy z niemieckojęzycznej i włoskojęzycznej części Szwajcarii;
  • dotyczących kilku krajów lub regionu – np. dotycząca dialogu dziennikarzy ukraińskich i rosyjskich;
  • ogólnoeuropejskich – np. uchwała o konieczności ochrony i promocji mediów publicznych; o potrzebie prawnej ochrony praw autorskich;   o jakości i pluralizmie informacji; o przeciwdziałaniu agresji i językowi nienawiści w mediach; o wysokości składek wpłacanych przez organizacje członkowskie do EFJ.

Wszystkie uchwały będą wkrótce w pełnym brzmieniu na stronach EFJ http://europeanjournalists.org/about-efj/resolutions/

Delegaci odrzucili uchwałę dotyczącą ograniczenia oficjalnych języków EFJ z trzech obecnie obowiązujących (angielski, francuski, niemiecki) do jednego (angielski). W uzasadnieniu uchwały wskazano na wysokie koszty, jakie generuje prowadzenie działalności organizacji w trzech językach: tłumaczenie wszystkich dokumentów oraz udział tłumaczy w corocznych kongresach. Znalazło się jednak wystarczająco wielu obrońców języka francuskiego, dzięki którym uchwała nie przeszła. I to pomimo faktu, że w innej uchwale podniesiono wysokość składki członkowskiej dla wielu organizacji, przede wszystkim dla związków i stowarzyszeń dziennikarskich z krajów Europy Centralnej i Wschodniej.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl