Delegaci SDP biorą udział w kongresie Europejskiej Federacji Dziennikarzy, który rozpoczął się dzisiaj w Sarajewie. Delegatów przywitali przedstawiciele parlamentu Bośni i Hercegowiny oraz Dunja Mijatovic, Wysoki Przedstawiciel OBWE ds Wolności Słowa, która w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na aktualne problemy dziennikarzy i mediów. Za najważniejsze uznała: spadek bezpieczeństwa dziennikarzy, ograniczenia wolności mediów oraz tolerowanie języka nienawiści. Dunja Mijatovic podkreśliła, że narastające w Europie poczucie zagrożenia związane m.in. z terroryzmem nie może usprawiedliwiać i nie usprawiedliwia ograniczania wolności mediów.

Dziennikarstwo w czasach kryzysu to główny temat tegorocznego kongresu. Organizacje dziennikarskie odgrywają dziś szczególna rolę w tworzeniu warunków dla rozwoju niezależnego i wartościowego dziennikarstwa.  

Grupy robocze działające w ramach EFJ, czyli grupa ekspertów ds. praw autorskich (AREG), freelancerów (FREG), praw pracowniczych (LREG) i nadawców (BREG) przedstawiły swoje sprawozdania, które po krótkiej dyskusji zostały przyjęte.

Sytuacja finansowa federacji jest bardzo dobra. Finansowo rok 2015 został zamknięty na plusie, przede wszystkim ze względu na bardzo wysoką ściągalność składek członkowskich. Delegaci przyjęli sprawozdanie Skarbnika oraz budżet na rok 2016 i plan budżetu na kolejne dwa lata.

Jutro wybór prezesa i członków Steering Committee oraz dyskusja nad projektami uchwał zgłoszonymi na kongres przez organizacje członkowskie.

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl