5 grudnia, podczas corocznego Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu „Trzeci Sektor w Mediach”. Jury Konkursu przyznało trzy równorzędne nagrody, w wysokości 1 000 złotych każda, olsztyńskim dziennikarkom: Alicji Kulik i Dorocie Grzymskiej z Radia Olsztyn oraz Anecie Olender z TVP Olsztyn.

Finał konkursu "Trzeci Sektor w Mediach"; od lewej: prezydent Olsztyna dr Piotr Grzymowicz, przewodnicząca ROPMO Monika Falej, laureatki - Aneta Olender, Alicja Kulik, Dorota Grzymska, przedstawiciele SDP - Zbigniew Piszczako i Andrzej Dramiński. Fot. © Łukasz Węglewski / Radio Olsztyn

Red. Alicja Kulik otrzymała nagrodę za cykl audycji radiowych „Samo życie” emitowanych na antenie Radia Olsztyn, zwłaszcza za zwrócenie uwagi na wciąż aktualną sprawę nadużywania alkoholu i skutków wobec innych niepijących osób, w tym, w szczególności na rodzinę pijącego, a także możliwości  oddziaływania przez osoby z zewnątrz w różnych formach działalności organizacji pozarządowych.

Red. Aneta Olender – za cykl programów emitowanych na antenie TVP Olsztyn dotyczących wspierania chorych na autyzm i pokazanie konieczności empatii dla wszystkich, którzy są w hospicjum.

Red. Dorota Grzymska – za reportaże emitowane na antenie Radia Olsztyn: „Nie pytajcie o ojców” – opisujący pomoc wolontariuszy w organizacji pobytu dzieci ukraińskich w Olsztynie oraz „Sąsiedzi z Zatorza” – o budowaniu integracji lokalnej społeczności sąsiedzkiej tego zakątka stolicy Warmii i Mazur.

Na tegoroczny konkurs, objęty patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna, wpłynęło 26 zgłoszeń. Prace oceniało Jury w składzie: Monika Falej – przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna oraz Andrzej Dramiński – wiceprezes i Zbigniew Piszczako – sekretarz Oddziału SDP w Olsztynie. Przy ocenie nadesłanych materiałów wzięto pod uwagę następujące kryteria: znaczenie działalności dziennikarskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, znaczenie twórczości dziennikarskiej dla rozwoju sektora pozarządowego miasta, promocja idei dobra wspólnego, wartość informacyjna, obiektywizm, bezstronność (równy dystans wobec stron sporu lub konfliktu), rzetelność w zbieraniu materiału, niezależność sądów dziennikarskich oraz walory edukacyjne i atrakcyjność formy dziennikarskiej.

Konkurs od wielu lat jest organizowany wspólnie przez Radę Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna i Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Ireneusz St. Bruski

 

Galeria fotograficzna: http://www.olsztyn24.com/galeria/3637-forum-organizacji-pozarzadowych-miasta-olsztyna-2015.html

Relacja wideo: http://www.olsztyn24.com/chilli_tv/5711-forum-organizacji-pozarzadowych-miasta-olsztyna-2015.html

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl