Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie zaprasza dziennikarzy i publicystów do udziału w Konkursie o Nagrodę im. Seweryna Pieniężnego za rok 2015.

Celem Konkursu jest promowanie dziennikarstwa Warmii, Mazur i Powiśla, zachęcanie do dbałości o przestrzeganie zasad etyki zawodowej, wolność słowa, profesjonalizm oraz podnoszenie umiejętności warsztatowych.

Laureat Nagrody Głównej otrzymuje dyplom, statuetkę – „Kałamarz z piórem” oraz nagrodę pieniężną. Kapituła może również przyznać Wyróżnienia Honorowe (od jednego do trzech). Nagrody finansuje Zarząd Główny SDP.

Tegorocznych nominowanych oceniać będzie siedmioosobowa Kapituła Nagrody, powołane 26 września br., w składzie: prof. dr hab. Krystyna Stasiewicz, dr Magdalena Szydłowska, red. Wojciech Reszczyński, red. Zbigniew Rytel, red. Stefan Truszczyński , red. Grzegorz Radzicki i dr Ireneusz St. Bruski. Kapituła może również dokonać wyboru antylaureata, czyli napiętnować postawy niegodne, sprzeniewierzające się etyce zawodowej, a tym samym godzące w dobre imię dziennikarzy.

W Konkursie będą brane pod uwagę teksty prasowe, produkcje telewizyjne i radiowe oraz publikacje w mediach elektronicznych, opublikowane lub wyemitowane w roku 2015.

Nominacje do Nagrody im. Seweryna Pieniężnego mogą zgłaszać redakcje gazet, stacji radiowych, telewizyjnych, portali internetowych i sami dziennikarze.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane autora (imię, nazwisko, adres) oraz tytuły utworów oraz daty i miejsca ich publikacji lub emisji; materiały konkursowe w pięciu egzemplarzach – wydruk komputerowy albo kserokopia zgłaszanego materiału, audycje radiowe i programy telewizyjne zapisane na płytach CD lub DVD; zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Zgłoszenia, wraz z kompletem materiałów konkursowych, należy nadsyłać na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział SDP, 11-041 Olsztyn, ul. Hozjusza 12/3. Ponadto samą informację o wysłanym pocztą zgłoszeniu konkursowym, prosimy przesłać drogą e-mailową na adres: sdp.olsztyn@wp.pl.

Ostateczny termin nadesłana zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami upływa 15 stycznia 2016 roku. Finał Konkursu nastąpi 25 lutego, podczas obchodów uroczystości patrona Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP.

Ireneusz St. Bruski

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl