Fortyfikacje tzw. Trójkąta Lidzbarskiego, Orneta, Krosno i Chwalęcin oraz leśniczówka Józefowo, stały się 26 września miejscem spotkania członków naszego Stowarzyszenia oraz dziennikarzy niezrzeszonych, w ramach Spotkania Integracyjnego Dziennikarzy Warmii i Mazur. To druga tego rodzaju impreza, po ubiegłorocznej wyprawie w Dolinę Wałszy, jaką zorganizował Warmińsko-Mazurski Oddział SDP.

I etap: Orneta – Chwalęcin – Krosno

Orneta – to jedno z dwunastu miast historycznej Warmii, które prawa miejskie otrzymała w 1313 roku. Zakochany w Ornecie jej mieszkaniec, a równocześnie nasz kolega – skarbnik olsztyńskiego Oddziału SDP Grzegorz Radzicki, z pasją opowiadał o swoim mieście i jego okolicach, o ludziach i zabytkach, o przeszłości i czasach współczesnych.

Nie bez kozery red. Radzicki wybrał niezwykłe perełki architektury i sztuki swojej małej ojczyzny... kościół parafialny w Ornecie (1. połowa XIV w.) z wielogwiaździstym sklepiem z XV wieku i gotyckimi malowidłami oraz późnobarokowym wyposażeniem wnętrza, gotycki ratusz z tego samego okresu, sanktuarium Maryjne w Krośnie (1. połowa XVIII w.) i nieco zapomniane sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie (1720-28) z polichromią o pięknej kolorystyce autorstwa Jana Lossau z Braniewa (1748-49). Wielka szkoda, że te dwa miejsca na uboczu głównych tras turystycznych, znajdują się w nie najlepszym stanie. Wprawdzie w ostatnich latach uczyniono wiele, ale jeden, jak i drugi zabytek, wymaga dalszej gruntownej renowacji.

Na zdjęciu: dziennikarze w sanktuarium w Chwalęcinie

Wielkie zasługi nad renowacją świątyni w Krośnie położył jej wieloletni proboszcz, zmarły nagle w bieżącym roku w wieku 58 lat, ks. Andrzej Krużycki. Jednak tragiczny stan podpiwniczenia prezbiterium, w tym postępujące zagrzybienie (świątynia zbudowana w dawnym korycie rzeki na dębowych palach), wymaga szybkiej interwencji.

Dobrze, że lokalne władze kościelne pozyskały środki od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, o czym świadczy zamieszczony baner u wejścia na teren świątyni chwalęcińskiej, jednak to raczej przysłowiowa kropla w morzu potrzeb, gdy patrzy się na stan obiektu.

Zauważyć jednak należy, że przy niektórych pracach zabezpieczających nie potrzeba wielkich środków finansowych, aby na przykład w Krośnie ze szczytu dawnego konwiktu kapłańskiego przylegającego do krużganków usunąć niszczącą mury kilkuletnią samosiejkę.

II etap – Nadleśnictwo Orneta i Trójkąt Lidzbarski

Popołudniowa dziennikarska marszruta miała nieco inny charakter. Opuściliśmy zabytkowe miejsca i dotknęliśmy piękna przyrody Nadleśnictwa Orneta.

Oprócz wielu gatunków fauny i flory, niespotykanej w innych częściach kraju, między innymi z rekordową w skali Polski ilością gniazd orlika krzykliwego, dziennikarze mogli obejrzeć fragment umocnień wojskowych określanych mianem Fortyfikacji Trójkąta Lidzbarskiego.

Obiekty tej najdłuższej i najliczniejszej linii umocnień w dawnych Prusach Wschodnich, w ramach których w latach 1932-1937 wybudowano ponad tysiąc schronów, dla lepszego maskowania oraz zabezpieczenia przez bronią pancerną usytuowano w kompleksach leśnych na północ od Lidzbarka Warmińskiego i Ornety.

Na terenie orneckiego nadleśnictwa, znajduje się najciekawszy pod względem zachowanych obiektów odcinek Trójkąta Lidzbarskiego. W okolicach Kaszun, które stały celem dziennikarskie ekspedycji, znajdują się całe fragmenty linii z doskonale zachowanymi schronami.

Dzięki niezwykłym przewodnikom – małżeństwu leśników Barbarze i Krzysztofowi Widerskim, żurnaliści mogli poczuć niezwykłość tego miejsca, zobaczyć piękno otaczającej przyrody i poznać historię fortyfikacji.

Całość dziennikarskiego spotkania dopełniło ognisko, które zapłonęło obok leśniczówki Józefowo. Wszystko to było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób... nie sposób pominąć nadleśniczego Piotra Matusika z Ornety, burmistrza Kazimierza Kiejdo z Pieniężna, państwa Bożeny i Krzysztofa Łapińskich z Koła Związku Pszczelarzy w Pieniężnie, opiekunów sanktuariów – ks. Tomasza Kocińskiego z Chwalęcina i ks. Łukasza Sadko z Krosna.

*

Podczas 2. Integracyjnego Spotkania Dziennikarzy Warmii i Mazur były reprezentowane między innymi redakcje SDP-owskiego „Forum” i „Bez Wierszówki”, a także czasopism lokalnych – uniwersyteckiego „Biuletynu WPiA UWM”, miesięcznika „Debata”,  internetowego „Expressu Olsztyn” i Radia Olsztyn. Uczestniczyli także przedstawiciele – współpracujących z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem SDP – olsztyńskich stowarzyszeń „Pro Patria” i „Patria Nostra”. Zarząd Główny SDP reprezentował sekretarz generalny red. Stefan Truszczyński.

– Dla tych, którzy nie zdecydowali się w spotkaniu uczestniczyć mamy takie oto podsumowanie: żałujcie! – podkreśliła uczestniczka red. Aneta M. Markowska z „Expressu Olsztyn”, dodając: „Oprócz zacieśnienia kontaktów interpersonalnych mielibyście bowiem niepowtarzalną okazję odkryć mało znane rejony Warmii i dowiedzieć się ciekawostek z jej dziejów”.

Ireneusz St. Bruski

Zdjęcia © Ireneusz St. Bruski

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl