Już wkrótce w związku z igrzyskami europejskimi, które rozpoczną się 12 czerwca w Baku, wielu dziennikarzy z różnych krajów, w tym z Polski, odwiedzi Azerbejdżan. To najlepszy moment, aby zwrócić uwagę światowej opinii publicznej na stosunek władz azerskich do wolności słowa i wolności mediów w Azerbejdżanie.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wystosowało list do Prezydenta Republiki Azerbejdżanu, w którym wyraża zaniepokojenie faktem, iż siedmiu azerskich dziennikarzy przebywa obecnie w więzieniach, oczekując na proces bądź skazanych na podstawie oskarżeń o rzekome chuligaństwo lub szpiegostwo. W liście tym SDP zwraca się do Prezydenta Republiki Azerbejdżanu z prośbą o podjęcie działań na rzecz natychmiastowego uwolnienia więzionych dziennikarzy.

Inicjatorem akcji zmierzającej do uwolnienia przetrzymywanych w więzieniach dziennikarzy jest Międzynarodowa Federacja Dziennikarzy (IFJ), która zrzesza ponad 300  tysięcy dziennikarzy w Europie, a ponad 600 tysięcy na świecie. SDP jest członkiem Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy i przez wysłanie listu do Prezydenta Republiki Azerbejdżanu włącza się do akcji IFJ.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl