Budzący zaniepokojenie organizacji dziennikarskich, rosnący trend do nakładania ograniczeń prawnych na dziennikarzy i media w Europie, był tematem spotkania  Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy (IFJ) i Europejskiej Federacji Dziennikarzy (EFJ) z Komisarzem Praw Człowieka Rady Europy, panem Nilsem Muižnieksem, które odbyło się 26 lutego w Brukseli.

Międzynarodowa (IFJ) i Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) zaprezentowały wyniki  ankiety dotyczącej ograniczeń prawnych dla dziennikarzy i mediów. Obie organizacje podkreśliły,  że przepisy dotyczące gromadzenia danych, ochrony źródeł informacji, ustawy antyterrorystyczne, przepisy o prywatności i zniesławieniu w dużym stopniu wpływają na pracę dziennikarzy. IFJ / EFJ wyraziły obawę, że w atmosferze strachu po ostatnich atakach terrorystycznych w Paryżu i Kopenhadze, trend do ograniczeń prawnych narasta.

Podkreślono również rosnącą rolę cenzury i innych środków zmierzających do uciszenia dziennikarzy, stosowanych przez rządy w krajach, w których nie ma pełnej wolności mediów,  takich jak Azerbejdżan, Białoruś, Macedonia, Rosja, Turcja i Ukraina.

"Podzielam te obawy i śledzę uważnie, co dzieje się z mediami w Europie", powiedział Nils Muižnieks. "Jeśli pojawią się przypadki zagrożenia lub naruszenia wolności mediów, będę interweniował w ramach mojego mandatu Komisarza Praw Człowieka."

Dziennikarze podlegają nie tylko restrykcjom prawnym, zagrożone jest również ich fizyczne bezpieczeństwo, są atakowani. Według najnowszego raportu  IFJ, Trail of Violence,  w Europie podczas wykonywania swojej pracy zginęło 9 dziennikarzy.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl