SPRAWOZDANIE

Ze zbiórki publicznej prowadzonej na mocy decyzji

Ministra Administracji Publicznej i Cyfryzacji 

nr. 65/2014 z dnia 3 lutego 2014r., uzupełnionej decyzją nr. 94 /2014 z dnia 18 lutego 2014r. oraz decyzją nr. 243/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r.

prowadzonej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
 

1.Przychody z tytułu prowadzenia zbiórki publicznej: 24.309,16 zł.

W tym:

- dowolne wpłaty na wydzielone konto bankowe: 13.941,01 zł.

- wpłaty do puszek kwestarskich: 10.368,02 zł.

- odsetki bankowe: 0,13 zł

 

2.Rozchody z konta zbiórki w kwocie: 24.299,16 zł wydatkowano na pomoc dla ukraińskich dziennikarzy w tym przede wszystkim na zakup i naprawę sprzętu dziennikarskiego.

3.Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej: 10 zł wydatkowano na opłaty bankowe.

 

Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w dniu 30 lipca br.

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl