Rok 2017 skończył się dla Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dwoma mocnymi akcentami. Nic
zatem dziwnego, że oba zdominowały ostatni tegoroczny numer „Forum Dziennikarzy”. Chodzi
o Zjazd SDP, który wyłonił władze na lata 2017–2020 oraz o najbardziej spektakularny nasz projekt ostatnich
lat „Dziennikarze mówią o Polsce”.


19 listopada w Kazimierzu nad Wisłą coś się skończyło, coś zaczęło, nie tylko metaforycznie. Wybór nowego
zarządu to bowiem początek procesu zmian w największym stowarzyszeniu skupiającym ludzi mediów w Polsce.
Ciąg dalszy nastąpi wiosną, gdy odbędziemy zjazd programowy. Co zatem już się wydarzyło, poza roszadami
personalnymi? „Mam wrażenie, że dopiero teraz odpowiedzialność za Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
przejęło pokolenie, które zaczęło pracować w mediach w XXI wieku i które już nie ma żadnych obciążeń czy
związków z tzw. historycznym kompromisem z komunistami.


A w drzwiach stoi już kolejne pokolenie, które uważa, że SDP jest im potrzebne do pełnego uczestnictwa
w życiu publicznym” – mówi Krzysztof Skowroński, wybrany na trzecią kadencję prezes stowarzyszenia.
Zjazd listopadowy zdążył przyjąć jedną tylko uchwałę, w reakcji na rezolucję naszych niemieckich kolegów
niepokojących się o stan wolności słowa w Polsce.


Czytamy w niej m.in. „Przypominamy, że wszystkie środki masowego komunikowania w naszym kraju
funkcjonują w oparciu o prawo stanowione w demokratyczny sposób, z poszanowaniem zasad wolnych i niezależnych mediów. Formułowanie kłamliwych opinii oraz ich rozpowszechnianie na forum międzynarodowym
jest nadużyciem, które psuje wzajemne relacje między naszymi organizacjami i między naszymi krajami. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich apeluje do kolegów ze Związku Dziennikarzy Niemieckich o dziennikarską
rzetelność przy opisywaniu sytuacji w Polsce”. 

SDP nie tylko apeluje, także rozmawia. W kończącym się roku robiliśmy to w ramach grantu zMSZ, który wywołał
sporo kontrowersji, bowiem jego realizacja oznaczała przełamanie monopolu, jaki na kontakty z kolegami z zagranicy miało dotąd jedno środowisko dziennikarskie w Polsce. Wprojekcie wzięło udział trzydziestu znanych
dziennikarzy związanych z SDP, którzy odwiedzili siedem europejskich stolic. Odbyli wiele spotkań, uczestniczyli
w dyskusjach panelowych, pisali teksty do zagranicznych mediów. Wprogramie były też międzynarodowe konferencje i ta nasza, na Foksal, o mediach w czasach postprawdy.
Wszystko można o tym projekcie powiedzieć, tylko nie to, że zamykał on Polskie media na kontakty ze światem.
Ponieważ jednak sporo przekłamań już na ten temat krąży w mediach, warto podkreślić, że wszyscy dziennikarze
uczestniczący w spotkaniach za granicą działali na zasadzie wolontariatu. Nie pobierali wynagrodzenia ani
za czas poświęcony na wyjazdy, ani za wystąpienia, które przygotowali na spotkania. W ramach grantu finansowane były jedynie koszty związane z podróżą (przejazdy, zakwaterowanie, wyżywienie). O projekcie szczegółowo pisze w tym numerze Dorota Zielińska, która nim kierowała. 

Publikujemy też kilka tekstów, jakie w jego efekcie trafiły do zagranicznych mediów.

19 listopada coś się skończyło, coś zaczęło, nie tylko metaforycznie. Wybór nowego zarządu to bowiem
początek procesu zmian wnajwiększym stowarzyszeniu skupiającym ludzi mediów w Polsce.

Piotr Legutko

    

pobierz numer w pdf

 

 

 

 

 

pobierz numer w pdf

 

http://old.sdp.pl/uploads/images/posts/1514723750_FD_Pazdziernik_2017_3.pdf

http://old.sdp.pl/uploads/images/posts/1514723809_FD_Grudzien_2017.pdf

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl