Wojciech Ciesielski z Warmińsko-Mazurkiego SDP, członek Zarządu Oddziału ds. wydawniczych, w gronie sześciu wyróżnionych Nagrodą Honorową „Świadek Historii”. Gala IX edycji Nagrody odbyła się 7 grudnia, w siedzibie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

Wojciech Ciesielski – z wykształcenia historyk, w 1980 roku współzałożyciel struktur NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, współredaktor niezależnych pism „Rezonans” i „Biuletyn Informacyjny”; dwukrotnie internowany w stanie wojennym, następnie do 1989 roku represjonowany z powodów politycznych. Od roku 1980 dokumentuje dzieje olsztyńskiej opozycji niepodległościowej. Zgromadzone archiwalia przekazuje placówkom naukowym, kulturalnym, także IPN. W porozumieniu z fundacją „Wspólnota Polska” przeprowadza i rejestruje wywiady z działaczami opozycji. Propaguje – poprzez wykłady i liczne spotkania w różnych środowiskach – wiedzę o działalności opozycji demokratycznej w Polsce „ludowej”. Jest konsultantem filmów historycznych. W latach 1991-1999 był dyrektorem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Olsztynie.

Nagroda „Świadek Historii” została zainicjowana w 2009 roku w Białymstoku jako regionalny odpowiednik ogólnopolskiej Nagrody Honorowej IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”. Obecnie jest przyznawana w oddziałach Instytutu w Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i w Szczecinie. Mogą ją otrzymać osoby fizyczne oraz instytucje i stowarzyszenia, szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego.

W gronie tegorocznych laureatów, instytucją wyróżniona tym zaszczytnym tytułem znalazło się II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie w Augustowie.

Do nagrody zgłoszono 47 kandydatów z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

isb
 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl