Henryk Plis z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP, pasjonat historii oraz promotor uroków i dziejów Ziemi Rudzienickiej, w miniony czwartek zaprezentował czytelnikom swoją najnowszą książkę zatytułowaną Historia Iławy czyli z dziejów miasta.

Henryk Plis od lat niestrudzenie opisuje dzieje Iławy, powiatu iławskiego i szczególnie bliskich jego sercu Rudzienic koło Iławy, gdzie mieszka. Ten społecznik, regionalista i twórca czasopisma regionalnego, słynie z pisania swoich dzieł ręcznie, ale książka, której promocja odbyła się w oryginalnych wnętrzach „Starego Tartaku” nad Jeziorakiem ukazała się drukiem.

Licząca 422 strony publikacja, wydana przez Towarzystwo Ziemi Rudzienickiej, wydrukowana w szczecińskiej Print Group Sp. z o.o., ukazała się w roku 700-lecia wystawienia drugiego przywileju lokacyjnego Grodu nad Jeziorakiem. Całość skrupulatnie zebranego materiału autor ujął w siedmiu rozdziałach: (I) Średniowieczne dzieje, (II) Pod berłem Hohenzollernów 1525-1918, (III) Pod sztandarem Republiki Weimarskiej 1919-1933, (IV) W szponach swastyki, (V) Na gruzach miasta, (VI) W PRL-u 1952-1989 i (VII) Współczesność. Książkę dopełniają aktualności z życia Iławy oraz aneks w którym pomieszczono m. in. wykazy włodarzy miasta od 1540 roku i współczesnych honorowych obywateli.

Obecna publikacja nie jest pierwszą w twórczości Henryka Plisa nawiązującą swoją treścią do dziejów Iławy. Co jakiś czas ten niestrudzony miłośnik historii wydaje mniejsze lub większe rozprawki nawiązujące do przeszłości Pojezierza Iławskiego. – Dzieje Iławy pisane przez H. Plisa nie są doskonałe, interpretacje faktów i procesu historycznego budzą dyskusję – podkreśla w „Słowie wstępnym” prof. Stanisław Achremczyk. – Książka jednak zawiera sporo faktów historycznych i w części dziejów najnowszych są one nie do przecenienia. Zamiar Plisa należy pochwalić, ruch regionalny wspierać. W czasach, gdy społeczników ubywa, każdą inicjatywę należy przyjąć ze zrozumieniem i pochwalić za trud pracy bezinteresownej”.

W promocji Historii Iławy Henryka Plisa wzięli udział przyjaciele, znajomi i mieszkańcy Iławy zainteresowani jego najnowszym dziełem; uczestniczyła również delegacja naszego Stowarzyszenia. Autorowi przekazano list gratulacyjny wraz z życzeniami od żurnalistów SDP z okazji jubileuszu, który w bieżącym roku obchodzi. W maju Kolega Henryk skończył 70 lat i jak zaznacza jest w pełni sił i pomysłów. Po obecnie wydanej książce zabiera się za nowe zlecenie... opisanie historii Klubu Sportowego Jeziorak Iława.

Drogiemu Jubilatowi życzymy realizacji twórczych planów!

Ireneusz St. Bruski

Fot. © ISB

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl