W przeddzień Święta Niepodległości odbyły się w Olsztynie uroczystości upamiętniające dr. Władysława Gębika, których inicjatorem i realizatorem wraz ze Społeczną Grupą Inicjatywną i Urzędem Miasta Olsztyna, było Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich.

FOT. © Marcin Kierul / UMO

Projekt realizowany przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP ma za cel podkreślenie wkładu w życie społeczne, oświatowe i kulturalne Warmii i Mazur dr. Władysława Gębika – Podhalanina ze Szczyrzyca, przed II wojną światową związanego z Gimnazjum Polskim w Bytomiu, później z Polskim Gimnazjum w Kwidzynie (1937-1939), które współtworzył i organizował w nim proces wychowawczy jako jego dyrektor. Po wojnie, w połowie listopada 1945 roku zamieszkał na stałe w Olsztynie. Zmarł w Krakowie 23 marca 1986 roku.

W bieżącym roku – 14 czerwca – przypadła 115. rocznica urodzin Władysława Gębika. Data ta, obok 70. rocznicy zamieszkania w Olsztynie (15 XI 1945), stała się punktem wyjścia do rozpoczęcia starań przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP i Społeczną Grupę Inicjatywną, na czele z Elżbietą Fabisiak – olsztyńską animatorką kultury, podjęcia różnorodnych działań upamiętniających tego polskiego patriotę. Głównym punktem tych działań stało się odsłonięcie Tablicy upamiętniającej dr. Gębika na budynku, w którym zamieszkał w 1945 roku.

Pomimo niesprzyjającej tego rodzaju uroczystościom pogodzie, wyjątkowo licznie przybyli mieszkańcy Olsztyna pragnący upamiętnić postać niezwykłego mieszkańca stolicy Warmii. Przybyła rodzina dr. Gębika: mieszkające w Olsztynie wnuczki – Joanna Gębik i Monika Gębik-Czajkowska, oraz wnuk z Krakowa – Mariusz Kaczor wraz z małżonką Małgorzatą. Oficjalne delegacje szkół noszących imię dr. Władysława Gębika przyjechały z Kwidzyna – Szkoły Podstawowej nr 6 na czele z dyrektor Lidią Nowacką i Liceum Ogólnokształcącego dawn. Polskiego Gimnazjum z Anną Krzeszowską i ks. Andrzejem Mamajkiem oraz pocztem sztandarowym. Przybyła również oficjalna delegacja z Pieniężna na czele z burmistrzem Kazimierzem Kiejdo. Zarząd Główny SDP reprezentował sekretarz generalny Stefan Truszczyński.

Odsłonięcia płaskorzeźby, na której zaprezentowano postać dr. Gębika, znak Rodła i tablicę z inskrypcją (W tym domu w latach 1946-1964 mieszkał dr Władysław Gębik 1900-1986, dyrektor Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie, pedagog, literat, działacz społeczno-kulturalny, któremu w życiu przyświecało hasło: „Wierzyć w czyn a nigdy w słowo. Choćby nam i słońce zgasło, zapalimy je na nowo”) odsłonili: dr Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna a równocześnie Patron Honorowy przedsięwzięcia, wnuki dr. Gębika oraz Kwidzyniacy, mieszkający w Olsztynie. Aktu poświęcenia dokonał abp Edmund Piszcz.

Odsłonięcie Tablicy pamiątkowej poprzedziła konferencja naukowa w Ośrodku Badań Naukowych nt. „Władysław Gębik – nauczyciel, regionalista, literat”. Referaty wygłosili: dr Jan Chłosta („Z Podhala do Olsztyna”), dr Marcin Wakar („Władysław Gębik jako regionalista”), dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka („Władysław Gębik jako organizator olsztyńskiego środowiska literackiego”). Swoimi wspomnieniami podzielili się także Maria Surynowicz – siostrzenica warmińskiej poetki Marii Zientary-Malewskiej oraz dr Konrad Piskuła – uczeń Polskiego Gimnazjum w Kwidzynie i wychowanek dr. Gębika. Zarówno w konferencji, jak i odsłonięciu Tablicy, licznie uczestniczyła olsztyńska młodzież, m. in. z Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsona i III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.

Oprawa muzyczna: trębacz Daniel Rupiński i Chór dziewczęcy „Cantabile” pod dyrekcją prof. Agaty Wilińskiej.

Obsługa medialna: Portal Informacyjny Olsztyn24, Express Olsztyn, „Posłaniec Warmiński – Gość Niedzielny”, TVP Olsztyn, Radio Olsztyn S. A.

Patronat medialny nad całością olsztyńskich obchodów gębikowskich w Olsztynie objął miesięcznik społeczno-kulturalny SDP „Bez Wierszówki”.

Ireneusz St. Bruski

 

Relacje fotograficzne:

© Wacław Brudek / OLSZTYN24: www.olsztyn24.com/news/26820-w-olsztynie-odsonito-tablic-upamitniajc-wadysawa-gbika.html

© Krzysztof Kozłowski / GOŚĆ: olsztyn.gosc.pl/doc/2812230.Madry-przed-szkoda

© Marcin Kierul / URZĄD MIASTA OLSZTYNA: galeria.olsztyn.eu/Ods-oni-cie-pami-tkowej-tablicy-dr-G-bika

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl