23 sierpnia obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, zwany jeszcze kilka lat temu Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Ta symboliczna zmiana nazwy jest ważnym zwycięstwem nad nadal dominującym w środowiskach postkomunistycznej lewicy w Polsce, Europie i na świecie rozdzielaniem 'złego'  stalinizmu od rzekomo 'dobrego' komunizmu.

Na szczęście o ile w Polsce, dotkniętej zarówno narodowym socjalizmem, jak i komunizmem,  w polskiej konstytucji stosunek do komunizmu został jednoznacznie ustalony jako równorzędny z faszyzmem i narodowym socjalizmem, i w Artykule 13 Konstytucji RP wyraźnie zostało zadekretowane, iż w Polsce 'Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu',  to na tzw. europejskich i światowych salonach intelektualnych nadal próbuje się oddzielać stalinizm od komunizmu i próbować prezentować komunizm jako 'światłą ideę wypaczoną przez Stalina'.

Absurdem prób oddzielania stalinizmu od komunizmu jest fakt, że nawet po odliczeniu od zbrodni komunistycznych morderstw Stalina, liczba osób zamordowanych przez innych komunistów i tak jest dużo większa niż zbrodni Hitlera - jeśli bowiem przyjąć że komuniści zamordowali minimum 100 milionów ludzi (zob. np. 'Czarna Księga Komunizmu'), z której to liczby wg różnych źródeł Stalin przyczynił się do śmierci od 20 do 23 milionów ludzi, to i tak komunizm bez Stalina zamordował ok. 80 milionów - w porównaniu do 17 milionów ludzi zabitych w wyniku działalności niewątpliwego i bezdyskusyjnego przestępcy Adolfa Hitlera.

Gdyby przyjąć perspektywę wybielaczy komunizmu, usiłujących oddzielić 'zły' stalinizm od 'dobrego' komunizmu, to równie dobrze można by oddzielić 'zły' hitleryzm od 'dobrego' niemieckiego narodowego  socjalizmu - bo przecież drugi i ostatni narodowo-socjalistyczny Furher, Admirał Karl Donitz, który w 1945 r. po śmierci Hitlera przez krótki czas był przywódcą III Rzeszy, wprowadził 'liberalne' reformy - usunął niektórych co bardziej twardogłowych ministrów, no i przede wszystkim doprowadził do pokoju.

Również włoski faszyzm powinien być w takiej perspektywie rehabilitowany, po oddzieleniu  'złego' Mussoliniego od 'dobrego' faszyzmu, gdyż sama włoska Wielka Rada Faszystowska 25 lipca 1943 r. obaliła i uwięziła dotychczasowego Duce -  Benito Mussoliniego, a nowy faszystowski włoski rząd Pietro Badoglio ogłosił zawieszenie broni z Aliantami - czyli także okazał się dużo bardziej pokojowo nastawiony niż poprzedni 'zły' mussolinizm.

Tym, którzy nadal twierdzą że 'komunizm w odróżnieniu od faszyzmu i narodowego socjalizmu przynajmniej w sferze doktryny był dobry', warto przypomnieć deklaracje z tzw. Paktu Trzech, zwanego także Paktem Berlińskim, podpisanego 27  września 1940 r. przez Niemcy Adolfa, Włochy i Japonię:  'Rządy Niemiec, Włoch i Japonii uważają za warunek wstępny trwałego pokoju /.../ ustanowienie i utrzymanie nowego ładu, który przyczyni się do wzajemnej pomyślności i dobrobytu /.../  współpracą narodów /.../ aby urzeczywistnić swój ostateczny ceł - pokój światowy'.

Jak widać, także narodowy socjalizm, faszyzm i japoński autorytarny 'tojoizm', tak samo jak komunizm walczyły -  przynajmniej w teorii  - o 'pokój światowy'. Czy w takim razie nie powinno się też mówić o  'światłych ideach faszyzmu i narodowego socjalizmu wypaczonych przez Hitlera i Mussoliniego'? A jeśli nie i uznajemy za przestępcze wszystkie trzy totalitaryzmy, to pamiętajmy że wg Kodeksu Karnego Art. 256. § 1. 'Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2'.

Warto więc pamiętać że według obowiązującego prawa za próbę wybielania komunizmu w Polsce karze się dwoma latami więzienia.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl