15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia NMP, rocznicę Cudu nad Wisłą i święto Wojska Polskiego, jak Polska długa i szeroka uroczyste obchody. Centralne z udziałem Prezydenta RP w Warszawie, w miastach wojewódzkich z udziałem władz lokalnych i samorządowych, w wielu miastach z udziałem władz miejskich i powiatowych. Jedynie Olsztyn okazał się dziwnym miastem...

Zarówno prezydent Olsztyna, jak i inne władze samorządowe, a także kościelne, których siedziby, budynki administracyjne i pałace znajdują się w Olsztynie, zapomniały zorganizować obchody w stolicy regionu Warmii i Mazur.

Wojewoda warmińsko-mazurski wraz z prezydentem Ełku i przedstawicielami wojska: dowódcą 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i komendantem 24 Sztabu Gospodarczego, postanowili przygotować wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego na peryferiach regionu, w Ełku. Być może przesłanką było to, że właśnie w Ełku mamy żołnierzy, ale przecież 15 sierpnia nie jest „wewnętrznym” świętem wojska.

Wróćmy jednak do stolicy województwa. Co porabiały w tym czasie inne władze, jak prezydent, starosta, marszałek... Jak wynika z informacji zamieszczonych na portalach informacyjnych tych instytucji, obchody rocznicowe Cudu nad Wisłą nie istnieją!

Prezydent Olsztyna wraz z Urzędem Miasta 15 sierpnia współorganizował wraz z „Gazetą Wyborczą” trzydniowy „Olsztyn Green Festiwal” oraz zapraszał na „Festiwal Kangaroz”.

Starosta olsztyński uznał, że najważniejszym wydarzeniem w powiecie jest „Regionalne Święto Ziół” w Olsztynku, a także „IX Uczta Pierogowa” w Biesowie i „I Piknik Militarny w Tomarynach” pod hasłem: „Ratujmy wieże w Tomarynach”.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – podobnie jak miejscowy wojewoda – oprócz zaproszenia na Święto Wojska Polskiego do Ełku i Ostródy, zachęcał także do udziału 15 sierpnia w „Regionalnym Święcie Ziół” w Olsztynku, „Gminno-Parafialnym Święcie Plonów” w Grodzicznie oraz otwarciu sezonu kulturalnego Ukraińców Warmii i Mazur w Srokowie.

Na stronach internetowych Kościołów, które mają swoje główne siedziby w Olsztynie, jak archidiecezja warmińskiej Kościoła rzymskokatolickiego, czy diecezja mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, nie pojawiła się żadna informacja o obchodach 15 sierpnia.

Honor Olsztyna uratowali jedynie członkowie i sympatycy jednej z partii politycznych, działających w stolicy Warmii, oraz Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego. Zgromadzeni w południe pod olsztyńskim Pomnikiem Wolności uczcili 95. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Honor Parlamentu RP uratowało trzech parlamentarzystów – poseł Jerzy Szmit oraz b. posłowie Zenon Złakowski (X kadencja) i Edward Ośko (V kadencja), zaś Rady Miasta Olsztyna – pan Marek Nowacki.

Ireneusz St. Bruski

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl