„Freelancer” to inaczej „wolny strzelec”- pracownik bez stałego zatrudnienia, ale współpracujący z różnymi firmami, dla których wykonuje zdalnie rozmaite zadania. Taki status ma obecnie coraz więcej dziennikarzy.

Praca freelancera najczęściej wykonywana jest na podstawie umowy cywilno- prawnej, czyli stałego, bądź jednorazowego zlecenia lub umowy o dzieło. Umowa cywilno-prawna to wariant, który na początku kariery „wolnego strzelca” cieszy się największym zainteresowaniem, aż do momentu kiedy zwiększa się liczba zleceń i współpraca znacznie się rozszerza. Wówczas można pomyśleć o założeniu własnej firmy. Często się okazuje, że freelancer z własną firmą jest bardziej konkurencyjny i chętniej zatrudniany niż ten, który działalności nie założył. Dla klienta własna działalność jest także sygnałem, że wolny strzelec utrzymuje się właśnie ze zleceń, które realizuje.

Działalność gospodarcza- pierwszy kroki

Jak założyć działalność gospodarczą? Najpierw udajemy się do Biura Obsługi Interesanta w Wydziale Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta (lub wydziału gminy), gdzie składamy wniosek o rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej (wniosek możemy pobrać w zakładce „formularze i wnioski” na stronie www.ceidg.gov.pl). Istotne jest podanie daty, od kiedy dokładnie chcemy otworzyć działalność gospodarczą. Wniosek możemy wypełnić bezpośrednio  w urzędzie (musimy go własnoręcznie podpisać) lub w domowym zaciszu poprzez Internet (jeżeli  posiadamy podpis elektroniczny, wtedy nie musimy udawać się do urzędu).

Następnym krokiem jest złożenie deklaracji do ZUS-u Mamy na to dokładnie 7 dni. Dokument ZUS ZUA dostępny jest na stronie:

http://www.zus.pl/documents/10182/167567/ZUS_ZUA.pdf/2a2f29d5-b131-4ead-93ab-876e68e899be?version=1.1

Po złożeniu dokumentu dotyczącego zgłoszenia do ubezpieczenia od razu jesteśmy już ubezpieczeni, a nasza działalność automatycznie jest prowadzona.

Jakie składki

Jak informują pracownicy ZUS-u, wedle obecnych przepisów przy rejestracji jednoosobowej działalności przez pierwsze 24 miesiące można płacić niższe składki, pod warunkiem, że spełnia się dwa warunki. Po pierwsze - osoba otwierająca nową działalność gospodarczą nie mogła prowadzić jej przez ostatnie 5 lat, a po drugie - już po założeniu firmy nie może wykonywać tej samej działalności na rzecz dotychczasowego pracodawcy, z którym była związana umową o pracę w roku bieżącym i poprzednim. Dziennikarz, jeżeli chce skorzystać z preferencyjnego ZUS-u, nie będzie więc mógł świadczyć usług dziennikarskich redakcji, w której wcześniej pracował na etacie.

W przypadku „mniejszego” ZUS-u składka wynosi 503 zł i 84 grosze, a z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym 519 zł i 28 groszy. Kwestia przychodów jakie osiąga nasza działalność nie jest istotna. Podstawa składki jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. Często bywa tak, że osoby o wyższych dochodach dobrowolnie podwyższają podstawę zamiast płacić składkę minimalną, aby w przyszłości mieć większą emeryturę.

Po 24 miesiącach kończy się prawo do płacenia niższych składek i wtedy automatycznie staje się ona większa, czyli w tym momencie około 1200 zł.

Może warto poczekać

30 kwietnia 2018 roku ma wejść ustawa, która przez pół roku zwalnia nowe firmy ze składek na ubezpieczenie społeczne. Przez sześć miesięcy będzie trzeba opłacać tylko składkę zdrowotną, to jest 319 złotych i 94 grosze, która przekazywana jest do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) i gwarantują nam bezpłatną opiekę medyczną.

Sposoby opodatkowania firmy- jaki wariant wybrać?

Zakładając firmę będziemy musieli wybrać też formę opodatkowania. Najpopularniejsza jest. skala podatkowa. Dochód do kwoty 85 528 zł jest opodatkowany stawką 18%, powyżej tej kwoty podatek wynosi 32%. Wybierając tę formę opodatkowania możemy skorzystać z ulg, np. na dzieci, czy rehabilitacyjnej.

Inną formą opodatkowania jest podatek liniowy. W tym przypadku od dochodu płaci się podatek 19%. Ta forma jest korzysta dla osób, które wiedzą, że przewidywane dochody przekroczą kwotę 85 528 zł.  Wybierając tę formę opodatkowania nie możemy jednak korzystać z ulg takich jak w przypadku opodatkowania według skali podatkowej.

Mniej popularnymi formami opodatkowania są ryczałt i karta podatkowa. Na stronie Ministerstwa Finansów znajduje się broszura informacyjna, która może być nam pomocna przy wyborze formy opodatkowania:

www.mf.gov.pl/documents/766655/4295798/Dzialanosc+gosp+www.pdf

Plusy i minusy

Własna firma niewątpliwie ułatwia zdobywanie zleceń, wiąże się jednak także z dodatkowymi obowiązkami, np. prowadzeniem księgowości, pilnowaniem terminów opłacania składek, podatków itp. Te obowiązki warto przerzucić na biuro rachunkowe, które za stałą opłatą będzie je za nas wykonywało. W tym czasie dziennikarze mogą spokojnie zająć się zdobywaniem i realizowaniem kolejnych zleceń, a przede wszystkim dbaniem o rozwój własnej firmy.

Małgorzata Irena Skórska

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl