Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich po 1989 roku mają długą tradycję. W tym roku zostały wręczone po raz 25.

 

Po raz pierwszy – według nowej formuły – zostały przyznane w 1992 r. Konieczność jej stworzenia wynikała z potrzeby zaznaczenia odrębności od nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL (obecnie RP), które uznało się za kontynuatora SDP. Nowa formuła za wzór przyjęła amerykańskie nagrody Pulitzera. Stało się to przy dużej pomocy organizacyjnej Bolesława Wierzbiańskiego i Macieja Iłowieckiego. To nawiązanie do nagród Pulitzera często jest akcentowany przez organizatorów konkursu nagród SDP.

Obecnie konkurs Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich obejmuje publikacje w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy i fotografowie. Główna Nagroda Wolności Słowa w wysokości 20 tysięcy złotych przyznawana jest za publikacje w obronie demokracji i praworządności demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich i praw człowieka. Oprócz niej jest 12 nagród tematycznych, związanych z różnymi dziedzinami i rodzajami dziennikarstwa, m.in. za dziennikarstwo śledcze, społeczne, ekonomiczne, historyczne, sportowe, dla redakcji mediów lokalnych i dla młodych dziennikarzy poniżej 30 roku życia, a także w dziedzinie fotografii społecznej i sportowej.  Patronami nagród są wybitne osobowości polskiej żurnalistyki lub osoby zasłużone dla polskiej kultury i historii. Fundatorami nagród były lub są zakłady przemysłowe, instytucje państwowe, banki, stowarzyszenia, prywatni sponsorzy. Jury Konkursu SDP od lat przyznaje nagrody, kierując się wypracowanymi i sprawdzonymi kryteriami, na które składają się: oryginalność, odwaga w podejmowaniu kontrowersyjnych tematów, atrakcyjna forma przekazu, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność i wiarygodność.

Jak wspomniano, po raz pierwszy w nowej formule nagrody zostały wręczone w 1992 roku. Uwzględniono wówczas cztery kategorie i tylko dla dziennikarzy prasy: za publikacje o tematyce międzynarodowej, lokalnej, w obronie demokracji i praworządności oraz dla młodych dziennikarzy. Od 1995 roku nagród było coraz więcej, zostały wprowadzone nagrody za dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, w roku 1996 – nagroda obejmująca ochronę środowiska, w roku 1999 - za publikacje ekonomiczne, w roku 2000 za pierwszeństwo w podaniu informacji oraz - pierwsza i jedyna w kraju, za dziennikarstwo internetowe, natomiast w roku 2001 – za prace na temat polskiej drogi do Unii Europejskiej oraz nagroda za publikacje o tematyce sportowej. Obecnie nagrody przyznawane są w 13 kategoriach. W 2003 roku wprowadzono nową nagrodę – Laur SDP – dla wybitnych dziennikarzy za całokształt twórczości w dowód uznania profesjonalizmu nagradzanych, ich autorytetu i zasad etycznych.

Trzeba też wspomnieć o antynagrodzie, którą jest tytuł „Hieny Roku” nadawany przez Zarząd Główny SDP. Od 1999 roku otrzymują ją dziennikarze, którzy „wyróżnili” się szczególną nierzetelnością i złamali zasady etyki dziennikarskiej. W kilkunastoletnim okresie obowiązywania tej antynagrody kilkakrotnie jej nie przyznano. Dokładną historię nagród można znaleźć w tekście Ignacego Rutkiewicza na naszej stronie portalu sdp.pl. http://sdp.pl/s/o-nagrodach-sdp-w-iii-rp

Corocznie na Konkurs SDP napływa kilkaset prac. Nad ich zawartością pochyla się kilkuosobowe Jury Selekcyjne, a ostatecznie o przyznaniu nagród i wyróżnień decyduje Jury Główne, na którego czele stoi Prezes SDP. Wśród dotychczas nagrodzonych znajduje się kilkuset dziennikarzy z różnych redakcji z całego kraju. Od roku 1999 roku najlepsze prace, zgłoszone na konkurs SDP wydawane są w formie książki. Wyniki Konkursu ogłaszane są na specjalnej gali Konkursu, na którą zaprasza Prezes SDP. Uczestniczyć w niej można również za pomocą śledzenia transmisji na portalu sdp.pl. Od ponad 20 już lat w przygotowaniach do i nad organizacją konkursu czuwa dyrektor Biura Zarządu SDP Bożenna Dobrzyńska. Z kolei Elżbieta Binder pracowała nad regulaminem konkursu i stworzyła Pracownię Wolnego Słowa, która gromadzi dziś setki nagrodzonych prac. Elżbieta Binder od wielu lat jest również członkiem (przewodniczącą) Jury Selekcyjnego i redaguje książki o nagrodach SDP.

Konkurs o Nagrody Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest najdłużej trwającym konkursem dziennikarskim w Polsce. Ma formułę otwartą. Dotyczy zarówno spraw wielkiej polityki, jak i małych, niszowych czy lokalnych środowisk. Gromadzi dziennikarzy z różnych mediów, niezależnie od ich postaw światopoglądowych, politycznych czy branżowych sympatii. Stanowi przykład dziennikarskiego dialogu, łączącego różne środowiska medialne w propagowaniu wartości wspólnych: rzetelnego dziennikarstwa dążącego do poszukiwania prawdy i biorącego w obronę słabszych i pokrzywdzonych.

 

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl