Najbliższe tradycyjne spotkanie Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP, które odbędzie się jak zawsze w pierwszą środę miesiąca, 5 marca 2014 r. Tym razem będzie to spotkanie z książką: Kazimierz Bosek, „Tajemnice czerwonych baronów. Żołnierze-górnicy 1949-1959” (Bellona, Warszawa 2013). W imieniu śp. autora książkę zaprezentuje jego żona Marzena Bakman-Bosek oraz Wydawnictwo Bellona S.A.

Spotkanie odbędzie się jak zwykle w Klubie „Cudzysłów" w Domu Dziennikarza, przy Foksal 3/5 w Warszawie, w środę, 5 marca, o godz. 16.00. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia,

Teresa Kaczorowska, przewodnicząca Klubu Publicystyki Kulturalnej SDP

Ocalić od zapomnienia – to nie tylko hasło przewodnie tej książki, ale także tytuł wstępu publikacji Kazimierza Boska. Autor próbuje uzmysłowić już na samym początku czytelnikowi o skali tego masowego procederu, jakim była niewolnicza praca w kopalniach.

„Były ich tysiące. W okresie nasilenia represji – nawet setki tysięcy młodych ludzi więzionych pod ziemią. A mimo to nikt o nich nie wiedział”

Dla śląskiego i nie tylko społeczeństwa żołnierze-górnicy zwani szyderczo, co podkreśla Bosek „czarnymi baronami”, byli po prostu uznawani za przestępców, wyrzutków i ludzi godnych potępienia. Funkcjonujące po II wojnie światowej tzw. karne bataliony kopalniane funkcjonujące pod szyldem Wojskowej Służby Zastępczej pochłonęły tysiące ludzkich istnień. Do dziś nie wiemy i prawdopodobnie nigdy nie poznamy prawdziwych danych o śmiertelności w karnych batalionach kopalnianych. Walce o ich pamięć poświęcił się autor niniejszej publikacji Kazimierz Bosek, który był rzecznikiem prasowym Związku Represjonowanych Żołnierzy – Górników. Dzięki tej publikacji każdy, kto sięgnie po nią pozna prawdę o wydarzeniach, osobach i komunistycznym systemie, który stworzył tysiącom mężczyzn piekło.

Prawda o karnych batalionach kopalnianych po raz pierwszy w Polsce wyszła na światło dzienne po 1989 roku. Do tego czasu, komunistyczna cenzura zabraniała jakichkolwiek wzmianek o tym, co działo się z tysiącami górników po II wojnie światowej i w latach pięćdziesiątych. Pierwsze trzy rozdziały książki to walka Kazimierza Boska o prawdę. Jego artykuły, jakie po zmianie systemu politycznego w Polsce ukazały się w Expressie Wieczornym oraz walka w prasie o prawdę o skrzywdzonych górnikach pokazują, jak małą, a wręcz żadnej wiedzy nie miało na ten temat polskie społeczeństwo.

Dzięki dotarciu Kazimierza Boska do archiwów Wojskowego Instytutu Historycznego poznaliśmy nieznane dotąd fakty dotyczące batalionów pracy, które w latach 1949-1959 funkcjonowały w Polsce. Zebrane przez niego informacje, dowody i bezsprzeczne fakty posłużyły także do napisania scenariuszu filmu „Czarni baronowie”, który poświęcono żołnierzom-górnikom z polskich obozów pracy. Jak podkreśla autor publikacji, przez niemal cały okres Polski Ludowej nad problemem wojskowych batalionów górniczych rozciągnięta była szczelna zasłona milczenia. Dopiero zmiany ustrojowe w Polsce ukazały całą prawdę o wydarzeniach z przełomu lat 40 i 50 XX wieku w Polsce, a także po raz pierwszy pojawiły się głosy mówiące o zadośćuczynieniu moralnym i materialnym ofiarom obozów pracy.

Tą prawdę na nowo odkrywamy ponownie dzięki książce Kazimierza Boska. Wciągająca relacja autora, opatrzona fotografiami, a także scenariuszem filmu „Czarni baronowie” pozwala czytelnikowi zrozumieć, jak traktowano „wrogów ustroju” w Polsce Ludowej. Książka z pewnością zaciekawi nie tylko historyków, ale każdego kto poszukuje prawdy o czasach powojennej Polsce.


 

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl