Na Ukrainie ucierpiało już 150 dziennikarzy! Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich ogłasza zbiórkę publiczną w celu finansowego wsparcia poszkodowanych ukraińskich dziennikarzy.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na pokrycie następujących wydatków:

- kosztów leczenia pobitych dziennikarzy (w tym pobyt w szpitalu, koszty leków i środków medycznych)

- kosztów związanych z procesami sądowymi dziennikarzy (w tym m.in. wynagrodzenie prawników, koszty sądowe)

- kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu dziennikarskiego oraz zakupu nowego sprzętu (m.in. kamery, aparaty fotograficzne, mikrofony itp.)

- kosztów zapomóg dla dziennikarzy, którzy w wyniku wykonywania swojej pracy na tzw. Euromajdanie zostali pozbawieni pracy i środków do życia (m.in. zwolnieni dyscyplinarnie) 

Pieniadze zostaną przekazane naszemu partnerowi ukraińskiemu - Niezależnemu Związkowi Zawodowemu Mediów Ukrainy (członek m.in. Europejskiej Federacji Dziennikarzy), który od początku wydarzeń wokół tzw. "Euromajdanu" prowadzi rejestr poszkodowanych dziennikarzy i poniesionych przez nich szkód.

Pieniądze można wpłacać na specjalnie otwarte w tym celu konto Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich:

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa

PKO BP

30 1020 1097 0000 7202 0257 4606

do przelewów zagranicznych - SWIFT: BPKO PL PW, IBAN: PL

Wesprzyjmy ukraińskich dziennikarzy, którzy stali się celem ataków sił bezpieczeństwa!

Nie zostawiajmy naszych kolegów samych. Pokażmy, że potrafimy być solidarni i że nie dajemy zgody na przemoc wobec dziennikarzy w dużym europejskim kraju!

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl