Piotr Woyciechowski, były członek komisji weryfikacyjnej i likwidacyjnej WSI, wydał oświadczenie ws. procesu przeciwko dziennikarzom byłej ogólnopolskiej gazety codziennej „Dziennik” – Tomaszowi Butkiewiczowi i Wojciechowi Cieśli.

Poniżej treść oświadczenia:

Dotyczy: procesu przeciwko dziennikarzom b. ogólnopolskiej gazety codziennej „Dziennik” – Tomaszowi Butkiewiczowi i Wojciechowi Cieśli z oskarżenia prywatnego

W dniu 10 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny-Odwoławczy rozpatrzył apelację pełnomocników oskarżonych Tomasza Butkiewicza i Wojciecha Cieśli – b. dziennikarzy nieistniejącej już ogólnopolskiej gazety codziennej „Dziennik” od Wyroku skazującego dziennikarzy Sądu Karnego I Instancji.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wyrokiem z dnia 10 września 2013 roku o sygn. akt X Ka 626/13 oddalił apelację i utrzymał co do zasady Wyrok skazujący oskarżonych za popełnienie przestępstwa zniesławienia wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie w dniu 14 lutego 2013 r. o sygn. akt III K 1295/09.

Sąd Karny po trwającym przeszło czterech latach procesie, w prawomocnym Wyroku stwierdził, co następuje:

- uznał dziennikarzy Wojciecha Cieślę oraz Tomasza Butkiewicza winnych popełnienia przestępstwa zniesławienia z art. 212 KK. polegającego na pomówieniu Piotra Woyciechowskiego w artykułach autorstwa Wojciecha Cieśli i Tomasza Butkiewicza zatytułowanych „Naftowy milion dla ludzi Macierewicza. Afera w spółce Naftor” opublikowanych w nieistniejącej już ogólnopolskiej gazecie codziennej „Dziennik” w końcu maja 2008 roku.

- skazał oskarżonych Wojciecha Cieślę i Tomasza Butkiewicza na karę grzywny w wysokości 3.750, zł. dla każdego z osobna;

- zasądził od każdego oskarżonego kwotę 375, - zł. na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłacenia kosztów procesu;

- zasądził od każdego oskarżonego z osobna kwotę 210, - zł. na rzecz Piotra Woyciechowskiego tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

- zasądził od oskarżonych na rzecz Piotra Woyciechowskiego zwrot kosztów procesu w kwocie 300, - zł.;

- zasądzono o podaniu Wyroku do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie treści Wyroku w ogólnopolskiej gazecie codziennej „Dziennik Gazeta Prawna”.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie uznał, że Wojciech Cieśla i Tomasz Butkiewicz, posługując się fałszywymi informacjami, zniesławili Piotra Woyciechowskiego i podważali zaufanie do niego jako osoby pełniącej funkcje publiczne.


Tomasz Butkiewicz i Wojciech Cieśla publikowali na przełomie maja i czerwca 2008 r. w „Dzienniku” (obecnie „Dziennik Gazeta Prawna”) serię artykułów poświęconych ówczesnym członkom zarządu spółki Naftor – Piotrowi Woyciechowskiemu, byłemu członkowi Komisji Likwidacyjnej WSI i prezesowi spółki Naftor oraz Tomaszowi Macierewiczowi. Teksty zamieszczane w „Dzienniku” uruchomiły nagonkę medialną przeciwko opisanym.

Dziennikarzom ponadto zarzucono naruszenie podstawowych obowiązków zawodowych, polegających na niedochowaniu staranności i rzetelności dziennikarskiej podczas zgromadzenia i publikowania materiału prasowego. Stało się to poprzez niezweryfikowania uzyskanych informacji oraz uniemożliwieniu osobom zainteresowanym (bohaterom publikacji) odpowiedzi na stawiane zarzuty oraz zajęcie swojego stanowiska.

Piotr Woyciechowski

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl