Konferencja naukowa nt. terapii kriogenicznej i hiperbarycznej odbędzie się  7 września 2013 r. w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Centralnego Szpitala Klinicznego MSW przy ul. Wołoskiej 137.

Konferencja poświęcona jest problematyce istotnej i potrzebnej nie tylko lekarzom różnych specjalności, fizjoterapeutom i pozostałym przedstawicielom służby zdrowia, ale także, z uwagi na powszechne zainteresowanie, łatwą dostępność i "swoistą modę na KRIOTERAPIĘ" - nam wszystkim, czyli aktualnym lub potencjalnym pacjentom.

Wiedza na temat możliwości zastosowania krioterapii w profilaktyce, jak również wspomaganiu leczenia wielu dolegliwości i powszechnych chorób cywilizacyjnych nie powinna być obca także Dziennikarzom - osobom aktywnym, dynamicznym i zaangażowanym społecznie, którzy będą mogli tę wiedzę wykorzystać bezpośrednio w praktyce i upowszechnić w swoim środowisku.
Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji na temat Konferencji i serdecznie zapraszam do uczestnictwa (dziennikarze zrzeszeni w SPM - na  warunkach specjalnych, tj. bez opłat - po zgłoszeniu uczestnictwa).

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Wiesław Tomaszewski
(członek Stowarzyszenia Polskich Mediów)
 KOMITET ORGANIZACYJNY
• Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Oddział Mazowiecki 
• Zakład Usprawniania Leczniczego CSK MSW w Warszawie 
• Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA 
tel./fax: (22) 834-67-72 lub tel. (22) 405-42-72, ew. 601 22-78-99, 
e-mail: kongresy@medsport.pl , www.medsport.pl/kongresy


UWAGA 
– dodatkowe informacje (m.in. Program szczegółowy) 
na www.medsport.pl/kongresy, zgłoszenia udziału i zgłoszenia prezentacji 
– elektronicznie (formularz zgłoszenia w formacie „doc” dostępny na stronie internetowej),
faxem lub korespondencyjnie: Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E, 
04-036 Warszawa, z dopiskiem „Krioterapia SPM”.

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl