ZAPROSZENIE DO V EDYCJI KONKURSU NA INFORMACJĘ MEDIALNĄ ORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD PATENTOWY RP

 

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych do udziału w V edycji konkursu na informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. Własność intelektualna obejmuje wszelkie dziedziny twórczości określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w ustawie prawo własności przemysłowej. Przedmiotami własności przemysłowej podlegającymi ochronie są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.

 

Spośród nadesłanych prac jury Konkursu wybierze 5 najlepszych prac, a ich autorom przyznanych zostanie pięć równorzędnych nagród w wysokości po 5000 zł brutto.

 

 

Prace konkursowe powinny dotyczyć szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce.

Termin składania prac: do dnia 16 października 2017 r.

Do konkursu można zgłaszać przekazy medialne, które zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prace należy dostarczyć w formie przesyłki pocztowej lub osobiście na poniższy adres:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa 
z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w załączonym powyżej regulaminie oraz formularzu zgłoszenia.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

Adam Taukert

Rzecznik Prasowy

Urzędu Patentowego RP

tel.  +48 22 579 00 50

Pobierz:

Formularz zgłoszenia

Regulamin konkursu

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl