Biuro Prasowe przyjmuje wnioski o wydanie kart prasowych na rok 2016

Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu informuje o rozpoczęciu procedury składania wniosków o wydanie okresowych kart prasowych i kart obsługi technicznej na 2016 r.

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2015 r. 
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
Tym samym osoby, których wnioski wpłyną do Biura Prasowego po 31 grudnia br. będą mogły w roku 2016 korzystać jedynie z jednorazowych kart prasowych.

Karty wydane na rok 2015 tracą ważność 31 stycznia 2016 r. – od tego dnia będzie można odbierać karty wydane na rok 2016. 

Posiadacze kart stałych są zobowiązani do aktualizacji danych.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 32 ust. 1 Zarządzenia nr 1 Marszałka Sejmu z 9 stycznia 2008 r. okresowe karty prasowe i okresowe karty wstępu obsługi technicznej są wydawane w celu wykonywania czynności zawodowych wymagających częstej i regularnej obecności w Sejmie.

Informacje dodatkowe:

- wnioski można składać osobiście lub pocztą (w drugim przypadku decyduje data wpływu do Kancelarii Sejmu);
- każdy wniosek musi zawierać aktualne zdjęcie – można dołączyć je samodzielnie do wniosku lub wykonać w Dziale Przepustek Straży Marszałkowskiej; 
- prosimy o uważne zapoznanie się z pouczeniem znajdującym się na odwrocie formularza - wnioski niekompletne nie będą przyjmowane, a otrzymane pocztą pozostawione bez biegu do czasu uzupełnienia.

Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu
Press Office, Chancellery of the Sejm

Tel/Ph. (+48) (22) 694 22 31, 621 11 50, 
694 10 86, 694 21 17, 694 24 42
Fax (+48) 22 694 23 06, (+48) 22 694 14 46
e-mail: bpr@sejm.gov.pl <bpr@sejm.gov.pl> 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl