List motywacyjny powinien mówić: dlaczego interesuje nas dana praca oraz dlaczego uważamy, że jesteśmy najlepszymi kandydatami do tej pracy.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że pracodawcy często oceniają oferty kandydatów na podstawie listu motywacyjnego. Dlatego list ten powinien być przejrzysty, rzeczowy i zwięzły. Jeśli do listu dołączony jest życiorys, nie ma potrzeby powtarzania w nim tych samych informacji.

- Należy pamiętać, iż sposób, w jaki przedstawisz siebie w liście zdecyduje o tym, czy pracodawca zaproponuje ci rozmowę kwalifikacyjną czy też nie.

- Głównym celem listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, iż jesteś osobą, z którą warto odbyć rozmowę kwalifikacyjną.

- List może być napisany odręcznie.

- List nie może być poplamiony ani pognieciony. Pisz starannie - twoje odręczne pismo musi być czytelne. Sprawdź pisownię tych wyrazów, których nie jesteś pewien.

- List motywacyjny może zostać napisany w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie w prasie lub wysłany z własnej inicjatywy do firmy, którą się interesujemy.

 

Cechy listu motywacyjnego:

FORMA:

na białym papierze
na jednej stronie
czytelny
staranny

TREŚĆ:

bezpośredni - nie musi być zbyt dokładny, raczej zachęcający do rozmowy, niż wyjaśniający wszystkiego
stanowczy - nie należy wykazywać niezdecydowania; pewnie sformułuj swoją prośbę - nie przyjmuj proszącego tonu
grzeczny - występujesz przecież w roli przyszłego pracownika
profesjonalny - dotyczy tylko kwestii zawodowych
wierny twej osobowości - zachowaj swój styl
atrakcyjny - zainteresuj czytelnika
zwięzły - nie powtarzaj życiorysu

List powinien tworzyć pozytywny obraz twojej osoby, ale bez wpadania w niepoprawny optymizm bądź naiwność!

 

List motywacyjny - 10 kroków:

1. Podaj swój adres

2. Wpisz datę

3. Imię i nazwisko (lub stanowisko) osoby, do której piszesz, nazwa instytucji, adres

4. Zacznij od: Szanowny Panie/Pani! lub od: Szanowny Panie/Pani + nazwisko osoby, do której piszesz!

5. Wpisz pierwsze zdanie twojego podania - w zdaniu tym powinna być zawarta prośba o przyjęcie do pracy oraz informacja, o jakie stanowisko się ubiegasz.

6. Jest to miejsce przeznaczone do rozwinięcia podania - napisz kilka słów o sobie (wykształcenie, umiejętności i doświadczenie zawodowe) oraz o tym, dlaczego uważasz, że jesteś odpowiednią osobą na dane stanowisko.

7. Ostatni akapit - zasugeruj gotowość spotkania w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

8. Zakończ podanie słowami: Z poważeniem lub z wyrazami szacunku itp.

9. Czytelny podpis

10. Załączniki: wymień dokumenty, które dołączasz

 

Słowa przydatne do wykorzystania w liście motywacyjnym (podaniu o pracę):

W czasie przygotowywania listu motywacyjnego (podania o pracę) przejrzyj poniższą listę wyrazów. Pomogą Ci one określić swoje umiejętności w języku używanym przez pracodawców.

Użyteczne czasowniki:

1. Dokonywać
2. Zarządzać
3. Analizować
4. Budować
5. Stać na czele
6. Obserwować
7. Organizować
8. Uczestniczyć
9. Określać, kwalifikować
10. Upoważniać
11. Naprawiać, odrestaurować
12. Sprzedawać
13. Rozszerzać rynek
14. Specjalizować
15. Dozorować, doglądać
16. Szkolić
17. Składać się
18. Polegać
19. Kontrolować
20. Koordynować
21. Tworzyć
22. Projektować
23. Udoskonalać
24. Kierować
25. Zakładać, wprowadzać
26. Ustalać
27. Rozszerzać, rozpowszechniać
28. Prowadzić, być przewodnikiem
29. Wykonywać
30. Zapoczątkować
31. Wtajemniczyć
32. Osiągnąć

Użyteczne przymiotniki: 

1. Ekonomiczny
2. Skuteczny
3. Sprawny
4. Komunikatywny
5. Kompetentny
6. Zdolny, uzdolniony
7. Pewny, stanowczy
8. Osiągający dobre wyniki
9. Produktywny, wydajny
10. Biegły, sprawny
11. Pożyteczny, korzystny
12. Pomysłowy, zaradny
13. Stabilny, stały
14. Uwieńczony powodzeniem
15. Zwinny
16. Bystry
17. Wszechstronny
18. Bezkonfliktowy
19. Doświadczony
20. Posiadający praktykę
21. Konsekwentny
22. Kontrolowany
23. Ulepszony
24. Wyspecjalizowany
25. Doskonalony
26. Naprawiony
27. Oddany
28. Terminowy
29. Współpracujący, kooperujący
30. Solidny
31. Rzetelny
32. Szybko uczący się

Przykłady umiejetności:

Potrafię doradzać ludziom
Organizować zespoły ludzi do pracy
Przygotowywać dane numeryczne
Sprawdzać zgodność
Prowadzić archiwum
Dawać korepetycje
Doskonale liczyć
Konstruować budynki
Przygotowywać dokumentację
Koordynować pracę
Korespondować z klientami
Delegować odpowiedzialnie
Rozdzielać informację
Zdolność uczenia się
Umiejętnie rozwiązywać konflikty
Wydawać dokumenty
Pomagać narzekającym klientom
Sprawdzać
Interpretować dane
Robić wywiady
Sporządzać protokoły
Mediować
Operować przyrządami
Przekonywać innych
Planować porządek dzienny
Przygotowywać diagramy
Znam programowanie komputerowe
Promować wydanie
Ochraniać ubogich
Zdobywać pieniądze
Notować dane
Rejestrować
Prowadzić spotkania
Sprzedawać produkty
Obsługiwać klientów
Przygotowywać pokazy
Mówić do ludzi
Nadzorować personel
Uczyć
Zarządzać personelem
Motywować innych

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl