CECHY I ZASADY PISANIA ŻYCIORYSU ZAWODOWEGO

ŻYCIORYS ZAWIERA INFORMACJĘ O TYM, CO UMIEMY ROBIĆ

W wielu firmach życiorys jest pierwszą formą kontaktu z pracodawcą. Firmy, szczególnie te, które poszukują pracowników przez ogłoszenia prasowe, na podstawie życiorysu przeprowadzają pierwszy etap selekcji kandydatów. Często w ogłoszeniach używane jest słowo CV lub reasumé, co znaczy po prostu życiorys zawodowy.

Warto jest pisać życiorys nawet wówczas, gdy pracodawca tego nie wymaga. Bowiem pisząc życiorys, przypominamy sobie i analizujemy wszystkie wydarzenia z naszej przeszłości zawodowej, pod kątem ich przydatności na dzisiejszym rynku pracy. Uczymy się myśleć i mówić o swoim doświadczeniu zawodowym w terminach "umiejętności" potrzebnych w nowej pracy. Działania te pogłębiają naszą wiedzę o samych sobie i w ten sposób przygotowujemy się lepiej do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

- Życiorys jest wykorzystywany przez pracodawców w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. "Często rozmowa kwalifikacyjna zaczyna się od tego, że pro-wadzący przegląda życiorys kandydata i mówi: No dobrze, zobaczymy co tutaj mamy". Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna jest rozmową o nas na podstawie życiorysu, napisanie go pozwala nam na doskonałe przygotowanie się do niej.
- Życiorys jest także naszą wizytówką, którą zostawiamy odwiedzając zakłady pracy, dajemy znajomym pytając ich o możliwości pracy, wysyłamy w odpowiedzi na oferty prasowe.

CECHY

- życiorys jest dokumentem służącym przedstawieniu się pracodawcy i zawierającym najważniejsze wydarzenia z życia zawodowego
- powinien być zwięzły i przejrzysty, to znaczy napisany krótko, oparty na gotowych schematach
- napisany prostym językiem, bez zwrotów emocjonalnych lub
- gwarowych starannie i estetycznie wykonany
- napisany w pierwszej osobie
- życiorysu nie podpisujemy


--------------------------------------------------------------------------------

STAŁE ELEMENTY ŻYCIORYSU

DANE OGÓLNE

imię i nazwisko, adres, telefon, miejsce i data urodzenia, stan cywilny i rodzinny

Uwagi:

- W wielu krajach nie podaje się daty urodzenia i tzw. danych osobistych dotyczących stanu cywilnego, posiadania dzieci itp., a nawet jest to prawnie zabronione (USA).
- W Polsce pracodawcy stawiający wymagania co do wieku i posiadania dzieci zdają się oczekiwać na zamieszczenie tych informacji.
- Jeżeli podajemy numer telefonu, podajmy też godziny, w jakich można nas najłatwiej zastać. Kandydatów jest wielu i jeżeli nasz telefon nie odpowiada, pracodawca dzwoni pod następny numer.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

wykształcenie, ukończone szkoły, posiadane dyplomy, uprawnienia - z dokładnymi datami ukończenia

Uwagi:

Zaczynamy od najwyższej ukończonej szkoły, potem podajemy np. szkołę średnią lub zawodową. Nie wpisujemy: "szkoła podstawowa", jeżeli mamy wykształcenie ponadpodstawowe.
Nie mieszamy kursów podnoszących kwalifikacje ze szkołami. Jeżeli szkołę skończyliśmy 20 lat temu, a kurs komputerowy 2 miesiące temu, możemy zrobić 2 osobne nagłówki, np:

WYKSZTAŁCENIE
1966 - 1970 Pomaturalne Liceum Ekonomiczne
KURSY I PRAKTYKI ZAWODOWE
marzec 1996 Podstawy obsługi komputera (30 godzin)
zima 1994 Praktyka w biurze rachunkowym (3 miesiące)
wrzesień 1994 Księgowość małych firm (160 godzin)
Oceny szkolne lub wynik zakończenia studiów podajemy tylko wówczas, gdy od zakończenia szkoły upłynęło niewiele czasu, a nasze oceny były bardzo dobre. Absolwenci powinni podać przedmioty, które wiążą się z pracą.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wyszczególniamy nazwę stanowiska, na którym pracowaliśmy, nazwę firmy oraz w krótkich słowach podajemy swoje główne obowiązki zawodowe i osiągnięcia.

Uwagi:

ŻYCIORYS CHRONOLOGICZNY
Na pierwszym miejscu umieszczamy ostatnią pracę, następnie przedostatnią i kolejno dochodzimy do pierwszej pracy.
W życiorysie chronologicznym nie może być luk w zatrudnieniu. Jeżeli mieliśmy przerwę w pracy, wpisujemy od kiedy - do kiedy i powód tej przerwy..

ŻYCIORYS FUNKCJONALNY

Opisuje się doświadczenia zawodowe (co umiem!) i podaje firmy i stanowiska pracy ale bez dat. Ten rodzaj życiorysu używany jest często przez ludzi, którzy mają różne specjalności
zawodowe, przez osoby wracające do pracy po dłuższej przerwie, przez absolwentów szkół. Jeżeli mamy różne specjalizacje zawodowe, to staramy się na pierwszym miejscu umieścić te, które mają największe znaczenie dla pracodawcy, do którego zgłaszamy się.

Opisując poprzednie prace, zwracamy uwagę, by na plan pierwszy wysunąć to, co wiąże się z pracą, o którą się staramy. Opis czynności i osiągnięć w pracy powinien być konkretny i rzeczowy. Pracodawca szuka bowiem w życiorysie tych elementów, które świadczą o tym, w jaki sposób kandydat przyczynił się do sukcesu poprzedniej firmy oraz jak może wpływać na powodzenie firmy obecnej (zainteresowanie pracą, orientacja na zysk firmy, praca w zespole, powaga, lojalność).
Osoby, które mają dłuższe przerwy w pracy, np. z powodu bezrobocia czy urlopów opiekuńczych, a które w tym czasie wykonywały jakiekolwiek zajęcia podnoszące ich umiejętności, powinny zamieścić je w tym miejscu, zaznaczając np:

1995 - obecnie Poszukuję pracy. Podejmowanie prac zleconych: sprzątanie, opieka nad dziećmi, sprzedaż na bazarze.
1993 - 1994 Urlop wychowawczy. Szycie garderoby dla klientów prywatnych.

Absolwenci opisują w tym miejscu wszystkie doświadczenia zawodowe lub organizacyjne, jakie zdobyli w czasie praktyk, pracy wakacyjnej czy działalności społecznej. Młodzi mężczyźni, którzy ukończyli służbę wojskową, powinni tu zamieścić wszystkie zdobyte w wojsku umiejętności (do 5 lat po wyjściu z wojska)

DODATKOWE KWALIFIKACJE

znajomość języków obcych, umiejętność maszynopisania, obsługi komputera, faksu i ksero itd.

ZAINTERESOWANIA

umieszczanie ich nie jest konieczne, szczególnie gdy mamy typowe zainteresowania, takie jak spacery, czy lekturę książek.
Uwagi:
Warto podać zainteresowania, które podnoszą naszą wartość jako pracownika, szczególnie takie, które świadczą o naszym czynnym stosunku do życia, np. sport lub działalność społeczna.

REFERENCJE
może ci je wystawić były pracodawca, lub inna osoba (radny, nauczyciel, lider Klubu Pracy, kolega z organizacji społecznej). Wystarczy podać nazwiska, stanowiska, telefony i adresy dwóch osób.
Uwagi:
Uzgodnij z tymi osobami wcześniej wystawienie ci referencji. Może się bowiem zdarzyć, że osoba poproszona o referencje "przez zaskoczenie" nie będzie umiała powiedzieć o tobie nic zachęcającego, lub będzie mówić bez entuzjazmu.

ŻYCIORYS POWINIEN BYĆ SPRAWDZONY PRZEZ INNĄ OSOBĘ!!!
Poprośmy kogoś o sprawdzenie zrozumiałości, poprawności stylistycznej i ortografii.
SŁOWA PRZYDATNE DO WYKORZYSTANIA W ŻYCIORYSIE

W czasie przygotowywania życiorysu przejrzyj poniższą listę wyrazów. Pomogą Ci one określić swoje umiejętności w języku używanym przez pracodawców.

Użyteczne czasowniki
Użyteczne przymiotniki

1. Dokonywać
2. Zarządzać
3. Analizować
4. Budować
5. Stać na czele
6. Obserwować
7. Organizować
8. Uczestniczyć
9. Określać,kwalifikować
10. Upoważniać
11. Naprawiać, odrestaurować
12. Sprzedawać
13. Rozszerzać rynek
14. Specjalizować
15. Dozorować, doglądać
16. Szkolić
17. Składać się
18. Polegać
19. Kontrolować
20. Koordynować
21. Tworzyć
22. Projektować
23. Udoskonalać
24. Kierować
25. Zakładać, wprowadzać
26. Ustalać
27. Rozszerzać,rozpowszechniać
28. Prowadzić, być przewodnikiem
29. Wykonywać
30. Zapoczątkować
31. Wtajemniczyć
32. Osiągnąć
*
*
wpisz swoje dodatkowe słowa
1. Ekonomiczny
2. Skuteczny
3. Sprawny
4. Komunikatywny
5. Kompetentny
6. Zdolny, uzdolniony
7. Pewny, stanowczy
8. Osiągający dobre wyniki
9. Produktywny,wydajny
10. Biegły,sprawny
11. Pożyteczny,korzystny
12. Pomysłowy,zaradny
13. Stabilny, stały
14. Uwieńczony powodzeniem
15. Zwinny
16. Bystry
17. Wszechstronny
18. Bezkonfliktowy
19. Doświadczony
20. Posiadający praktykę
21. Konsekwentny
22. Kontrolowany
23. Ulepszony
24. Wyspecjalizowany
25. Doskonalony
26. Naprawiony
27. Oddany
28. Terminowy
29. Współpracujący,kooperujący
30. Solidny
31. Rzetelny
32. Szybko uczący się
*
*
wpisz dodatkowe określenia

PRZYKŁADY UMIEJĘTNOŚCI

Potrafię doradzać ludziom
Organizować zespoły ludzi do pracy
Przygotowywać dane numeryczne
Sprawdzać zgodność
Prowadzić archiwum
Dawać korepetycje
Doskonale liczyć
Konstruować budynki
Przygotowywać dokumentację
Koordynować pracę
Korespondować z klientami
Delegować odpowiedzialnie
Rozdzielać informację
Zdolność uczenia się
Umiejętnie rozwiązywać konflikty
Wydawać dokumenty
Pomagać narzekającym klientom
Sprawdzać
Interpretować dane
Robić wywiady
Sporządzać protokoły
Mediować
Operować przyrządami

Dopisz swoje umiejętności: Przekonywać innych
Planować porządek dzienny
Przygotowywać diagramy
Znam programowanie komputerowe
Promować wydanie
Ochraniać ubogich
Zdobywać pieniądze
Notować dane
Rejestrować
Prowadzić spotkania
Sprzedawać produkty
Obsługiwać klientów
Przygotowywać pokazy
Mówić do ludzi
Nadzorować personel
Uczyć
Zarządzać personelem
Motywować innychAKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA
ZAINTERESOWANIA I HOBBY

Aktywność społeczna Zainteresowania i hobby
Komitet Rodzicielski
PCK
Samorząd lokalny
Społeczna służba porządkowa
Chór
Drużyna sportowa
Organizacja społeczna
Zespół muzyczny
Komitet osiedlowy
Kursy dla dorosłych
Prace społeczne - użytkowe
Harcerstwo
Przewodnictwo
Klub młodzieżowy
Klub wędkarski
Kółko fotograficzne
Zespół teatralny
Klub brydżowy
Stowarzyszenie
Fundacja
*
*
* itd. wspinaczka górska
praca ochotnicza
gra w piłkę nożną
czytanie
malowanie artystyczne
hodowla zwierząt
wędkarstwo
żeglowanie
kolekcjonowanie monet/znaczków
majsterkowanie
gotowanie
elektronika
szycie
hodowanie tropikalnych rybek
praca przy samochodzie
gra na instrumentach muzycznych
ogrodnictwo
praca przy komputerze
CB/radio amatorskie
ćwiczenia gimnastyczne/aerobic
wyrabianie win
rozwiązywanie krzyżówek
taniec
astronomia
obserwacja ptaków
rzucanie lotkami
praca w drewnie
wyścigi samochodowe
garncarstwo
wytwarzanie mebli
sklejanie modeli
fotografia
jazda na rowerze

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl