Główną Nagrodę Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka,

ufundowaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w wysokości 20 tyś. zł

otrzymuje Anita Gargas

autorka reportażu „Katastrofa smoleńska” wyemitowanego w „Misji Specjalnej” w Pr.1 TVP 21 września 2010 r., ukazującego nieznane fakty dotyczące katastrofy smoleńskiej

- za odwagę i bezkompromisowość w docieraniu do prawdy o katastrofie smoleńskiej.

 

Nagrodę Watergate

za dziennikarstwo śledcze

ufundowaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w wysokości 15 tyś. zł

otrzymuje Łukasz Kowalski - autor reportażu „Testament”, wyemitowanego w TVP Katowice

30 maja 2011 r.

- za wytrwałość w poszukiwaniu prawdy i profesjonalizm w jej pokazywaniu.

 

 

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia otrzymują:

 

Krzysztof M. Kazimierczak i Piotr Talaga - autorzy artykułu „Śmierć w cieniu tajnych służb – sprawa Ziętary, nieznane fakty”, „Głos Wielkopolski”, 18 marca 2011 r.

- za konsekwentne, wieloletnie dążenie do ujawnienia prawdy oraz solidarność zawodową, okazywana przez pamięć o koledze.

 

Zbigniew Bartuś – autor artykułów „U nas się nie choruje” i „Radca pod szyldem i prywatnie”, „Dziennik Polski”, 18 marca 2011 r. i 25 marca 2011 r.

- za współczucie skrzywdzonym i odwagę w pokazywaniu niegodziwości.

 

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska – autorka artykułu „Szpital złapie i nie puści”, „Gazeta Wyborcza”, 8 lipca 2010 r.

- za ujawnienie choroby w systemie opieki zdrowotnej współczesnej Polski.

 

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie

ufundowaną przez wydawnictwo "Presspublica" w wysokości 10 tyś. zł otrzymuje Jerzy Haszczyński

autor tryptyku o 3 rewolucjach w Północnej Afryce: „Mój brat obalił dyktatora”, „Pieśń wolnych Libijczyków”, „Przyczajone Bractwo, niespokojni Koptowie”, „Rzeczpospolita” z 29-30 stycznia,

12-13 lutego i 12-13 marca 2011 r.

- za mistrzowską opowieść o tym, jak rządzący przez kilkadziesiąt lat dyktatorzy tracą autorytet i zaufanie swoich obywateli, co ostatecznie prowadzi ich do utraty władzy. To reportaże i dziennikarstwo najwyższej próby.

 

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia otrzymują:

 

Mikołaj Wawrzeniuk - autor reportażu telewizyjnego „Reality show: wybory” wyemitowanego

w Belsat TV – TV Białoruś 6 stycznia 2011 r.

- za film, który znakomicie portretuje wybory prezydenckie na Białorusi w grudniu 2010 roku, dając możliwość przemówienia własnym głosem do wielomilionowej publiczności ludziom, którzy takich szans nie mają we własnym kraju.

 

Jacek Hugo-Bader – autor reportażu „W stumilowym lesie”, „Gazeta Wyborcza” Duży Format,

17 lutego 2011 r.

- za przejmujący reportaż o dziennikarzach w Rosji. Za znakomity warsztat dziennikarski oraz podjęcie niezwykle ważnego tematu – o bezpieczeństwie dziennikarzy, odwadze i cenie, jaką się za nią płaci.

 

Tomasz Jeleński – autor reportażu radiowego „Piołun” wyemitowanego w Pr. 3 Polskiego Radia

26 kwietnia 2011 r.

- za wstrząsający reportaż z ukraińskiego miasta Kripati, z którego wysiedlono wszystkich mieszkańców kilka dni po katastrofie. Rozmowy z ludźmi po 25 latach od tragedii przerażają. Od tamtego kwietniowego dnia Czarnobyl nazywany jest przez Ukraińców piołunem.

 

Nagrodę im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury

ufundowaną przez wydawnictwo „Presspublica” w wysokości 10 tyś. zł

otrzymują ex aequo:

Kinga Wołoszyn-Świerk – autorka filmu dokumentalnego „Dziewczęta z Auschwitz” wyemitowanego w TVP Wrocław 3 kwietnia 2011 r.

- za doskonały dokument i świeżość spojrzenia na jedną z największych zbrodni XX wieku.

oraz

Mariusz Kamiński – autor reportażu „Reportaż o zabijaniu” wyemitowanego w Polskim Radiu Lublin 18 listopada 2010 r.

- za mistrzowski i sumienny dokument o ludzkich dramatach czasu bezprawia utrwalania władzy ludowej.

 

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia otrzymują:

 

Katarzyna Bielas – autorka artykułu „Jak pan się przechrzci, będzie panu łatwiej”, „Duży Format- Gazeta Wyborcza”, 19 maja 2011 r.

- za świetny nie tylko warsztatowo wywiad o tożsamości emigranta, honorze i fenomenie polskiej Solidarności.

 

Anna Lisiecka – autorka audycji radiowych „Droga do Soplicowa” wyemitowanych w Polskim Radiu Pr. 1 w sierpniu 2010 r., kwietniu i maju 2011 r.

- za jedyny w swoim rodzaju znakomity przewodnik po miejscach mickiewiczowskich, konfrontację literatury z istniejącymi reliktami opisywanej przeszłości.

 

Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za dziennikarstwo ekonomiczne

ufundowaną przez PKO Bank Polski w wysokości 10 tyś. zł

otrzymuje Andrzej Tomczak - autor reportażu „Franczyza” wyemitowanego w TVP2, Ekspress Reporterów w maju 2011 r. i reportażu „List od Anny” wyemitowanego w TVP Ekspress Reporterów w październiku 2010 r.

- za nowatorskie i niezmiernie rzetelne śledztwa dziennikarskie w sprawach, które mogą zdarzyć się każdemu z nas.

 

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia otrzymują:

 

Rafał Woś – autor artykułu „Polska szkoła inwestowania szturmuje niemiecką twierdzę”, „Dziennik Gazeta Prawna”, 5-7 listopada 2010 r.

- za pokazanie ekspansji polskiego biznesu na trudny ale otwarty rynek niemiecki.

 

Piotr Cieśliński – autor artykułu „Polski kryształ, który zmieni wszystko”, „Gazeta Wyborcza”, 30 sierpnia 2010 r.

- za sztukę przekazania komunikatywnych informacji o trudnej dla laika dziedzinie.

 

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej

ufundowaną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

w wysokości 10 tyś. zł

otrzymuje Mariusz Kamiński

autor audycji radiowej „Lista Zipsera” wyemitowanej w Polskim Radio Lublin 21 marca 2011 r.

- za brawurowe podjęcie trudnego tematu utrwalenia historii Niemca ratującego w czasie II wojny światowej Polaków i Żydów.

 

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia otrzymują:

 

Ewa Szkurłat-Adamska- autorka audycji radiowej „Porzuceni” wyemitowanej w Radio Kraków 16 stycznia 2011 r.

- za mądry, rzetelny, głęboko poruszający reportaż o starości, tęsknocie i śmierci.

 

Marcin Kącki – autor artykułu „Wszyscy mówią: kocham Cię”, „Gazeta Wyborcza - Duży Format”, 2 grudnia 2010 r.

- za wnikliwe przedstawienie problemów opieki nad porzuconymi chorymi dziećmi poprzez wzruszającą historię małego Adiego.

 

Brygida Frosztęga-Kmiecik – autorka reportażu „Wygrać emeryturę” wyemitowanego w Magazynie Ekspresu Reporterów, TVP2 9 listopada 2010 r.

- za doskonałą lekcję o niezwykłej uczciwości zwykłego człowieka.

 

Nagrodę im. Józefa Ślisza

za publikacje o problemach społecznych i gospodarczych wsi i rolnictwa

ufundowaną przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

otrzymuje Czesława Borowik

autorka audycji radiowej „Krok po kroku” wyemitowanej w Polskim Radiu Lublin 31 maja 2011 r.

-za udowodnienie, że polska wieś nie jest skazana na porażkę, a sukces wcale nie jest rzadkością.

 

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia otrzymują:

 

Monika Hemperek - autorka audycji radiowej „Rodzina – rodzinie” wyemitowanej w Polskim Radiu Lublin 17 lipca 2010 r.

- za ukazanie drzemiącej w ludziach potrzeby czynienia dobra.

 

Krystyna Naszkowska – autorka artykułu „KRUS, tania pomoc społeczna”, „Gazeta Wyborcza”, 11 września 2010 r.

- za rzetelne i wyważone opisanie sprawy KRUS-u.

 

 

 

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego

Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych

dla redakcji niezależnych gazet i czasopism (tzn. niezwiązanych z koncernami medialnymi i samorządami), wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców.

Nagrodę tę przyznaną przez jury Konkursu SDP w porozumieniu z kapitułą Nagrody Pro Publico Bono ufundowaną ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w wysokości 15 tyś. zł

otrzymuje tygodnik „Nowy Łowiczanin”

- za pozytywne oddziaływanie na społeczność lokalną poprzez dobrą informację i służenie pomocą, za więź z czytelnikami i stały rozwój.

 

Nagrodę im. Jerzego Zieleńskiego

za popularyzację wiedzy w różnych dziedzinach

ufundowaną przez Rodzinę Patrona w wysokości 5 tyś. zł

otrzymują Bożena Klimus i Jan Zub

autorzy reportażu „A mogło Cię nie być…” wyemitowanego w TVP Katowice 21 lutego 2011 r.

- za pokazanie wybitnych osiągnięć polskiej medycyny prenatalnej przez pryzmat indywidualnego losu.

 

Równorzędne Honorowe Wyróżnienia otrzymują:

 

Kinga Wołoszyn-Świerk i Šárka Bednářová

autorki audycji telewizyjnej „Rozmówki polsko-czeskie” wyemitowanej w TVP Wrocław 1 września 2010 r., 9 stycznia 2011 r., 13 lutego 2011 r. i 8 maja 2011 r. oraz w tym samym czasie w telewizji czeskiej CT24

- za cenny pomysł pokazujący problemy polsko-czeskiego pogranicza.

 

Michał Kuźmiński – autor artykułu „Szeptem do mnie mów”, „Tygodnik Powszechny”, 6 lutego 2011r

- za wywiad odkrywający nieznane możliwości ludzkiego głosu ilustrowany multimedialnie.

 

Aleksandra Fudala – autorka audycji telewizyjnej „Śląski posterunek” wyemitowanej w TVP Katowice w październiku 2010 r.

- za przybliżenie niezwykłych historii przedwojennych śląskich policjantów.

 

Nagrodę im. prof. Stefana Myczkowskiego

klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”

za publikacje o problemach ochrony środowiska

ufundowaną przez Bank Ochrony Środowiska SA w wysokości 10 tyś. zł

otrzymują ex aequo:

 

Ewa Szkurłat-Adamska

autorka audycji radiowej „7 dolin czyli polityka w okolicznościach przyrody” wyemitowanej w Radio Kraków 7 listopada 2010 r.

- za wielostronne przedstawienie konfliktu wokół budowy tras narciarskich na terenach cennych przyrodniczo.

oraz

Grzegorz Rudnicki i Adam Sojka -autorzy dwóch reportaży telewizyjnych:

Bomby ekologiczne – zakłady chemiczne w Tarnowskich Górach” - wyemitowany w Redakcji Ekosondy TVP Katowice 1 marca 2011 r. i „Bomby ekologiczne – azbest” - wyemitowany w Redakcji Ekosondy TVP Katowice 26 kwietnia 2011 r.

- za rzetelną publicystykę wskazującą miejsca najwyższego zagrożenia ekologicznego i ich wpływ na zdrowie i życie ludzi na Śląsku.

 

Honorowe wyróżnienie otrzymuje

 

Halina Londowska – autorka audycji radiowej „Efekt łosia” wyemitowanej w Polskim Radiu Białystok 15 stycznia 2011 r.

- za wnikliwą analizę trudnego do rozstrzygnięcia wieloaspektowego problemu utrzymania reliktowej populacji biebrzańskich łosi.

 

Ze względu za obfitość prac historycznych Jury Główne postanowiło przyznać dwa dodatkowe Honorowe Wyróżnienia poza wymienionymi wyżej kategoriami. Otrzymują je:

Krzysztof Potaczała - autor książki „KSU – rejestracja buntu”, Wydawnictwo Libra, lipiec 2010 r.

- za opowieść o rozśpiewanych chłopakach z Ustrzyk, którzy za „późnego Gierka” wstrząsnęli małomiasteczkowym ładem i wzbudzili wściekłość komunistycznych służb.

 

Lena Szatkowska – autorka książki „Szara legenda”, Książnica Płocka, sierpień 2010 r.

- za spisanie opowieści płockich piłsudczyków, które składają się na historię polskiej niepodległości.

 

 

 

 

 

 

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl