Główną Nagrodę Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka,  

ufundowaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

otrzymuje Anna Lisiecka

autorka audycji „Kainowa zbrodnia”, Pr. 1 Polskiego Radia z 20 sierpnia 2009 r.

- za mówienie bez nienawiści o konflikcie narodów, o którym poprawność polityczna nie pozwala mówić.

 

Honorowe wyróżnienie otrzymuje Jarosław Mańka

autor audycji „Prywatne śledztwo majora Zakirowa”,

TVP Kraków, listopad 2009

- za przybliżenie postaci człowieka, którego za uchylenie części prawdy katyńskiej prześladowano w ojczyźnie, a nie doceniono w Polsce.

 

Nagrodę Watergate

za dziennikarstwo śledcze

ufundowaną przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  

otrzymuje Marcin Kącki

autor artykułów „Uciekajcie stąd”, „Centrum stomatologii pod lupą kontrolerów”, „Anatomia szkodliwego milczenia”,

Gazeta Wyborcza z 29 i 30 kwietnia 2010 r.

- za zdemaskowanie nepotyzmu i układów w środowisku medycznym.

 

Honorowe wyróżnienie otrzymuje Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

autorka cyklu artykułów „Łowcy nieszczęść”, „Szkolenia łowców nieszczęść”, „Łowcy nieszczęść – czarne owce”, Gazeta Wyborcza z 20, 21 i 22 lipca 2009 r.

- za ujawnienie mechanizmu zarabiania i budowania firm na ludzkim nieszczęściu.

 

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego  

za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie

ufundowaną przez wydawnictwo "Presspublica"

otrzymuje Jurek Jurecki

autor artykułów „Piekielny raj”, „Z piekła do raju”, „Nie zapominajcie o Haiti”,

Tygodnik Podhalański z 28 stycznia, 4 lutego i 4 marca 2010 r.

- za cykl trzech reportaży z Haiti opartych na klasycznej zasadzie „zobaczyłem – opisałem”, za niezwykłą wartość informacyjną, opisanie nieznanych faktów i okoliczności.

 

Honorowe wyróżnienie otrzymuje Jerzy Haszczyński

autor artykułów „Jemeńska szkoła Dżihadu” i „Ważni ludzie z Adenu”,

Rzeczpospolita z 23-24 stycznia i 19-20 czerwca 2010 r.

- za cykl reportaży z miejsca, gdzie rodzi się kolejne państwo muzułmańskie.

 

Nagrodę im. Macieja Łukasiewicza           

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury

ufundowaną przez wydawnictwo „Presspublica”

otrzymuje Dagmara Drzazga

autorka audycji tv „Lech Majewski. Świat według Bruegela”,

TVP 2, z 6 czerwca 2009 r.

- za niezwykły dokument o powstaniu dzieła sztuki.

 

Wyróżnienie honorowe otrzymują:

Agnieszka Czyżewska-Jacquemet

autorka audycji radiowej „Ostatni lot”,

Polskie Radio Lublin, 28 stycznia 2010 r.

- za wielowątkowy reportaż o współczesnym epizodzie spotkania polsko-francusko-angielskiego z wielką historią w tle.

 

oraz

 

Katarzyna Kolenda-Zaleska

autorka audycji tv „Chwilami życie bywa znośne”,

TVN z 28 lutego 2010 r.

- za nieoficjalny, dynamiczny, zupełnie prywatny portret Noblistki.

 

Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za dziennikarstwo ekonomiczne

ufundowaną przez PKO Bank Polski

otrzymuje Zbigniew Domaszewicz

autor artykułu „Rekiny i leszcze polskiego netu”,

Przekrój z 23 lipca 2009 r.

- za artykuł o wizjonerach w biznesie XXI wieku.

 

Honorowe wyróżnienie otrzymuje Zbigniew Bartuś

autor artykułu „Dymek nad Polską”,

Dziennik Polski z 11 czerwca 2010 r.

- za dotarcie do pilnie strzeżonych tajemnic gospodarczych i pokazanie absurdu, który nabiera mocy prawnej i siły wykonawczej.

 

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego 

za publikacje o tematyce społecznej

ufundowaną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

otrzymuje Magdalena Grzebałkowska

autorka artykułu „Kocham Cię. Zabijmy męża”,

Gazeta Wyborcza – Duży Format z 13 sierpnia 2009 r.

- o nowej generacji firm hien - naciągaczy sms-owych.

 

Honorowe wyróżnienia otrzymują:

Jolanta Krysowata oraz Patrick Yoka

autorzy reportażu „Zmartwychwstania miało nie być” publikowanego

na stronie internetowej Centrum Jana Pawła II www.centrumjp2.pl

18 kwietnia 2010 r.

- za szczególny wymiar misji dziennikarskiej – trwanie przy bohaterach.

 

oraz

 

Bianka Mikołajewska

autorka artykułu „Złote dzieci”,

Polityka z 16 stycznia 2010 r.

- za rzetelny dziennikarski raport o biznesach nastolatków i naiwności ich rodziców.

 

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego

Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

za podejmowanie ważkich tematów społeczności lokalnych

dla redakcji niezależnych gazet i czasopism (tzn. niezwiązanych z koncernami medialnymi

i samorządami), wydawanych w miejscowościach do 100 tys. mieszkańców.

Nagrodę tę przyznaną przez jury Konkursu SDP w porozumieniu z kapitułą Nagrody Pro Publico Bono ufundowaną ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

otrzymuje Tygodnik Siedlecki

- za profesjonalne dziennikarstwo, wzmacnianie poczucia więzi społecznej, tożsamości lokalnej i lokalnego patriotyzmu.

 

Nagrodę im. Jerzego Zieleńskiego

za popularyzację wiedzy w różnych dziedzinach

ufundowaną przez Rodzinę Patrona

otrzymuje Błażej Wandtke

autor audycji telewizyjnej „Tajemnice Poznania – tajemnica domu na Sołaczu”,

Telewizja WTK, 24 listopada 2009 r.

- za pasję poznawania historii małej Ojczyzny.

 

Honorowe wyróżnienie otrzymuje Aleksandra Fudala

autorka audycji telewizyjnej „W pogardzie i chwale. Wojciech Korfanty”,

producent wykonawczy TVP Katowice dla TVP Historia, we wrześniu 200 r.

- za filmowa biografię wybitnego śląskiego polityka, którego losy do dziś wywołują emocje.

 

Nagrodę im. prof. Stefana Myczkowskiego

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”

za publikacje o problemach ochrony środowiska

ufundowaną przez Bank Ochrony Środowiska SA

otrzymuje Halina Londowska

autorka audycji radiowej „Grupa przetrwania”,

PR Białystok z dnia 15 września 2009 r.

- za radiowy reportaż z bagien biebrzańskich z udziałem ptaków, ludzi i maszyn.

 

Trochę statystyki

Do przeglądu i oceny Zespołu Jurorów Selekcjonerów przedstawiono prace w następujących kategoriach:

 

Główna Nagroda Wolności Słowa                                   34  zgłoszenia

Nagroda Watergate                                                        21 zgłoszeń

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego                        32 zgłoszenia

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza                                    47 zgłoszeń

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego                          30 zgłoszeń

Nagroda im. Stefana Żeromskiego                                   140 zgłoszeń

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego                                     48 zgłoszeń

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego                        34 zgłoszenia

Razem                                                                         386 zgłoszeń

 

[263 publikacje prasowe, w tym: 13 publikacji internetowych;  61 programów telewizyjnych, 46 audycje radiowe, 3 książki].

 

Nagroda Wolności Słowa

35 zgłoszeń, w tym: 19 publikacji prasowych, 10 programów telewizyjnych, 3 audycje radiowe, 1 książka, 2 publikacja internetowe

Nagroda Watergate

21 zgłoszeń, w tym: 15 publikacji prasowych, 6 programów telewizyjnych,  0 audycji radiowych.

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

32 zgłoszenia, w tym: 22 publikacji prasowych, 4 programów  telewizyjnych i  4 audycje radiowe, 2 internet.

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

47 zgłoszeń, w tym: 23 publikacje prasowe,  8 programów telewizyjnych i 14 audycji radiowych, 1 książka, 1 publikacja internetowa

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

30 zgłoszeń, w tym: 24  publikacji prasowych, 3 programy telewizyjne,  2 audycje radiowe, 1 książka.

Nagroda im. Stefana Żeromskiego

140 zgłoszeń, w tym:  102 publikacji prasowych,  21 programów telewizyjnych i  12 audycji radiowych, 1 książka, 4 publikacje internetowe

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

48 zgłoszeń, w tym: 31 publikacji prasowych, 5 programy telewizyjne, 8 audycji radiowych, 4 publikacje internetowe.

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego

34 zgłoszeń, w tym 27 publikacji prasowych, 3  audycji radiowych i  4 programów telewizyjnych.

 

Oddzielnie rozpatrywanych było 13 zgłoszeń do Nagrody im. Bolesława Wierzbiańskiego.

 

W 18. edycji konkursu o doroczne Nagrody SDP uczestniczyło  173 autorów.

 

Zarząd Główny SDP składa podziękowania sponsorom Nagród 2010:

 www.bosbank.pl

www.propublicobono.pl

 

www.pkobp.pl

 www.pgnig.pl

 

www.pafw.pl

www.rp.pl

oraz sponsorowi wręczenia Nagród 2010:

www.kaufland.pl

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl