Nagrodę Główną Wolności Słowa - za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich i praw człowieka

ufundowaną przez Zarząd Główny SDP

otrzymuje Ewa Szkurłat-Adamska

autorka audycji „Skończyliśmy z panem, czyli rolnik w państwie prawa”, Polskie Radio Kraków

dyplom za reportaż ukazujący bezsilność zwykłego obywatela wobec machiny urzędniczej, świetnie udokumentowany i przejrzyście skonstruowany.

Honorowe wyróżnienie otrzymuje Barbara Szczepuła

za serię artykułów „Józef Tusk i inni” , „Dziennik Bałtycki”

 

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego - za publikacje o problemach i wydarzeniach międzynarodowych

ufundowaną przez wydawnictwo Presspublica

otrzymuje Alicja Grembowicz

autorka audycji „Snajper Louis”, Polskie Radio Pr.1

dyplom za przejmujący monolog „Polonusa”, który walczył w Wietnamie, a dzisiaj stawia pytania: co wojna robi z ludzi? czy po takich doświadczeniach można żyć spokojnie?

Honorowe wyróżnienia otrzymują:

Anna Machowska za reportaż „Za drutem kolczastym”, TVN

Maja Narbutt za reportaż „Strażnica imperium”, „ Rzeczpospolita”

 

Nagrodę im. Macieja Łukasiewicza - za publikacje o współczesnej cywilizacji i kulturze

ufundowaną przez wydawnictwo Presspublica

otrzymuje Małgorzata Nabel

autorka audycji „Pamiętnik z wieżowca Małgorzata”, Radio Zachód Zielona Góra

dyplom za nowatorski warsztatowo obraz losów kilku pokoleń mieszkańców wielorodzinnego bloku, wpisany w historię miasta i kraju.

Honorowe wyróżnienia otrzymują:

Barbara Czarnecka i Lucyna Borkowska-Ratajczyk za cykl reportaży „Wpisani w krajobraz”, TVP1

Alicja Grembowicz za audycję „Czy ktoś nas słyszy?”, Polskie Radio Pr.1

Alicja Pietruczuk za audycję „Nasza Simona”, Polskie Radio Białystok

Andrzej Tomczak za reportaż „Biznes z duchami”, TVP2

 

Nagrodę im. Eugeniusza Kwiatkowskiego - za publikacje o inicjatywach i przedsięwzięciach gospodarczych służących urzeczywistnianiu wizji nowoczesnej Polski

ufundowaną przez PKO Bank Polski

otrzymuje Paweł Walewski

autor raportu „Operacja prywatyzacja”, „Polityka”

dyplom za rzetelne i wszechstronne przedstawienie gorącego tematu prywatyzacji szpitali, w kontekście stanu służby zdrowia i rynku ubezpieczeń zdrowotnych.

Honorowe wyróżnienie otrzymuje Tomasz Prusek za artykuł „Drugie życie zlikwidowanej kablowni w Ożarowie”, „Gazeta Wyborcza”

 

Nagrodę im. Stefana Żeromskiego - za publikacje o zagadnieniach społecznych

ufundowaną przez Ruch S.A.

otrzymuje Andrzej Stankiewicz, autor reportażu „Sieroty po generale”, „Rzeczpospolita”

dyplom za odkrycie i opisanie nieznanej „Solidarności Żołnierskiej” i brutalnych przesłuchiwań żołnierzy służby zasadniczej, śmierci bez pochówku za nieposłuszeństwo po ogloszeniu stanu wojennego - skontrastowane z komfortowym losem polityka kompromitującego katolicyzm swoim posłuszeństwem wobec generała i reżimu stanu wojennego.

Honorowe wyróżnienia otrzymują:

Bożena Golanowska za program „Dzieci z dworca”, TVN Uwaga

Joanna Jaworska za reportaż „Taka sytuacja”, TVP Oddział w Warszawie

Magdalena Skawińska za audycję „Kropla”, Polskie Radio Pr.1

Ewa Winnicka za cykl „Domy dziecka nie są dla dzieci”, „Polityka”

Joanna Wojciechowska za serię reportaży „Być Ukraińcem to nie wstyd”, „Gazeta Wyborcza” Olsztyn

 

Nagrodę Watergate - za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego

ufundowaną przez Zarząd Główny SDP

otrzymuje Marcin Kącki

autor reportaży „Praca za seks w Samoobronie”, „Gazeta Wyborcza” Duży Format

dyplom za „odwagę ujawnienia mechanizmów działania jednej z partii politycznych będących u władzy.

Honorowe wyróżnienia otrzymują:

Honorata Dawidowicz i Maciej Wójcik za reportaż „Nabici przez Tele 2”. TVN

Grzegorz Indulski i Jarosław Jakimczyk za artykuł „Skarb tajniaków”, „Wprost”

 

Nagrodę im. Bolesława Wierzbiańskiego - dla redakcji gazet lokalnych - Fundacji Konkurs Pro Publico Bono

ufundowaną ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

otrzymuje Redakcja „Kuriera Bytowskiego”

dyplom za za wysoki poziom pisma wydawanego w kilkunastotysięcznym mieście na granicy regionów, wykazującego dużą wrażliwość społeczną i podejmującego tematy spoza bieżących zdarzeń na rzecz ukazywania szerszych zjawisk i procesów.

 

Nagrodę im. Jerzego Zieleńskiego - za publikacje poświęcone edukacji i popularyzacji wiedzy o Polsce i świecie współczesnym

ufundowaną przez Janinę Jankowską

otrzymuje Piotr Kossobudzki

autor artykułu „Z nową energią o nowej energii, „Przekrój”

dyplom za tekst o dużym walorze edukacyjnym pokazujący w skali globalnej i lokalnej problem energii odnawialnych, także nowych i mało znanych”

Honorowe wyróżnienie otrzymuje Magdalena Lipka za audycję „Nieznana historia Pomorza”, Radio Gdańsk

 

Nagrodę im. Stefana Myczkowskiego - za publikacje o problemach ochrony środowiska

ufundowaną przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

otrzymuje Ewa Szkurłat-Adamska

autorka audycji „Optymistyczny koszmar”, Polskie Radio Kraków

dyplom za pokazanie na przykładzie Ojcowskiego Parku Narodowego agresji biznesu budowlanego na unikatowe wartości środowiska przyrodniczego.

Honorowe wyróżnienia otrzymują

Dariusz Koźlenko za interwencyjny reportaż „Mazury giną”, „Newsweek Polska”

Jagienka Wilczak za artykuł „Jak zjeść tę żabę”, „Polityka”.

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl