Główna Nagroda Wolności Słowa

Maciej Duda, Bertold Kittel i Barbara Sierszuła

cykl artykułów Czeski układ Orlenu- Rzeczpospolita

za ujawnienie międzynarodowego skandalu, który spowodował rządowe dymisje i dyplomatyczne interwencje”

 

Jacek Butlewski

audycja Proszę nie mówić po polsku, Radio Emaus

 

Violetta Krasnowska

artykuł Dziennikarze pod specjalnym nadzorem, Newsweek Polska


 

Kategoria II

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

 

Jerzy Haszczyński, Maja Narbutt, Paweł Reszka i Tatiana Serwetnyk
artykuł Tajemnice pomarańczowej rewolucji, Rzeczpospolita

za odsłonięcie nieznanych kulis dyplomatycznych ukraińskiej rewolucji”

 

Jagienka Wilczak

artykuły Kochany Baćka, Jeszcze nie teraz - Polityka


 

Kategoria III

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

 

Leszek Talko

artykuł Przyjaciel poleci ci - Gazeta Wyborcza

za ukazanie nowego zjawiska - marketingu szeptanego, Orwell by tego nie wymyślił”

Magdalena Grochowska

artykuł Nakręceni – Gazeta Wyborcza


 

Kategoria IV

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego


 

Wanda Wasilewska

audycja Strategia jamnika - Radio Merkury

o ludziach, którym się udało”

 

Kategoria V

Nagroda im. Stefana Żeromskiego

 

Katarzyna Michalak

audycja Niebieski płaszczyk - Polskie Radio Lublin

za opowieść o przyjaźni dwóch rodzin z dwóch odległych kontynentów zapoczątkowaną UNRR-owską paczką”

Anna Fostakowska

artykuł Dzieci polskiej biedy – Gazeta Wyborcza

Magdalena Grzebałkowska

za artykuł Nożyczki Pana Boga –Gazeta Wyborcza

 

Kategoria VI

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

 

Bogdan Łoszewski

film dokumentalny Bezpieka - pretorianie komunizmu, Redakcja Dokumentu TVP1

za wartości edukacyjne filmu o historii bezpieki jako historii PRL”

 

Andrzej Hołdys

za artykuł Uczeni, zostańcie – Gazeta Wyborcza

 

Kategoria VII

Nagroda Watergate

Jarosław Jabrzyk, Przemysław Wojciechowski i Witold Gadowski

film dokumentalny Gra o PZU, Superwizjer TVN

za opis gry o wielkie pieniądze, w której nie liczą się granice ani orientacje polityczne”

 

Kategoria VIII

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego

redakcja „Echa Krasnegostawu”
„za dobre dziennikarstwo dla społeczności lokalnej”


 

OBJAŚNIENIA:

 

Kategoria I

Nagroda Główna Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności,

demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich,

praw człowieka


 

Kategoria II

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o wydarzeniach międzynarodowych

 

Kategoria III

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury

 

Kategoria IV

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za publikacje o inicjatywach i przedsięwzięciach gospodarczych

służących urzeczywistnianiu wizji nowoczesnej Polski

 

Kategoria V

Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej

 

Kategoria VI

Nagroda im. Jerzego Zieleńskiego

za publikacje poświęcone edukacji i popularyzacji wiedzy

 

Kategoria VII

Nagroda Watergate

za publikacje z zakresu dziennikarstwa śledczego

 

Kategoria VIII

Nagroda im. Bolesława Wierzbiańskiego

dla redakcji gazet lokalnych

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl