Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa 

 

NIP 525-10-65-229, REGON 002001050, wpis do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS 0000110216 

Konto Zarządu Głównego SDP PKO Bank Polski SA 03 1020 1097 0000 7602 0118 6535

do przelewów zagranicznych - SWIFT: BPKO PL PW, IBAN: PL

 

B i u ro   Z a r z ą d u   G ł ó w n e g o   S D P

 

Sekretariat

poniedziałek - piątek, godz. 10.00 - 16.00, tel. 22 827 87 20, e-mail: sdp@sdp.pl

 

Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP

tel. 22 827 58 96, e-mail: cmwp@sdp.pl

 

Dziennikarska Samopomoc Koleżeńska "DeSKa"

środy, godz. 10.00 - 14.00

tel. 22 827 87 04, deska@sdp.pl

 

Pracownia Wolnego Słowa 

Wtorki  godz. 11.00-14.00

tel. 22 827 56 02, ebinder.pws@op.pl

 

Prawnik

prawnik@sdp.pl

dyżury (kliknij TU)

Portal www.sdp.pl

Redaktor naczelny:

Błażej Torański

toranski@onet.eu

oferty pracy:

deska@sdp.pl

abramowicz@sdp.pl

Redaktor Jacek Karolonek:

sdp.nowyportal@gmail.com

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do publikacji. 

 

Klauzula obowiązku informacyjnego

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informuję, że:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej iod@perfectinfo.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Administratora Danych Osobowych, i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora Danych Osobowych.
  5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędny do realizacji podjętej współpracy i przesłanych zgłoszeń i zapytań.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


 

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl