Co roku przy okazji nagród SDP przyznawany jest tytuł "Hieny Roku" dziennikarzowi, który wyróżnił się szczególną nierzetelnością i lekceważeniem zasad etyki dziennikarskiej.

W ten sposób Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich pragnie napiętnować autorów publikacji prasowych, radiowych, telewizyjnych lub internetowych przynoszących dyshonor wiarygodnym środkom przekazu. Nie dotyczy to dziennikarzy mediów, które żerują na plotkach i pomówieniach, posługują się językiem wulgarnym i obscenicznym, bowiem nie zasługują oni na miano dziennikarzy.

Zgłoszenia kandydatur do tytułu Hieny Roku wraz z uzasadniającym tekstem lub nagraniem przyjmuje sekretariat ZG SDP. Decyzję o przyznaniu tytułu Hieny Roku podejmie Zarząd Główny SDP w porozumieniu z Jury dorocznych Nagród SDP i po zasięgnięciu opinii Rady Etyki Mediów.

Tytuł Hieny Roku zostanie ogłoszony jednocześnie z ogłoszeniem listy laureatów Nagród SDP.

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl