Co roku przy okazji nagród SDP przyznawany jest tytuł "Hieny Roku" dziennikarzowi, który wyróżnił się szczególną nierzetelnością i lekceważeniem zasad etyki dziennikarskiej.

W ten sposób Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich pragnie napiętnować autorów publikacji prasowych, radiowych, telewizyjnych lub internetowych przynoszących dyshonor wiarygodnym środkom przekazu. Nie dotyczy to dziennikarzy mediów, które żerują na plotkach i pomówieniach, posługują się językiem wulgarnym i obscenicznym, bowiem nie zasługują oni na miano dziennikarzy.

Zgłoszenia kandydatur do tytułu Hieny Roku wraz z uzasadniającym tekstem lub nagraniem przyjmuje sekretariat ZG SDP. Decyzję o przyznaniu tytułu Hieny Roku podejmie Zarząd Główny SDP w porozumieniu z Jury dorocznych Nagród SDP i po zasięgnięciu opinii Rady Etyki Mediów.

Tytuł Hieny Roku zostanie ogłoszony jednocześnie z ogłoszeniem listy laureatów Nagród SDP.

 

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl