Bitwa Warszawska 1920 r. odcisnęła swoje piętno nie tylko na walczących w niej Polakach, budując dumę i poczucie własnej wartości (o obronie niepodległości nie wspominając!), lecz także i na przegranych sowietach. Pomimo przewagi w liczebności wojska, jakie na front rzucili Czerwoni, nieudolne i buńczuczne dowództwo, a także słabe wyszkolenie i uzbrojenie, niwelowały atut liczebności....

Dorobek naukowy Feliksa Konecznego, wybitnego polskiego historyka i historiozofa, znanego głównie ze swojej nowatorskiej koncepcji cywilizacji, powinien być przedmiotem głębszej analizy każdego wolnościowca. Poza takimi dziełami jak „Polskie Logos a Ethos” czy „O wielości cywilizacyj”, Koneczny jest również autorem kilku dzieł o tematyce prawno- poli....

1