Bitwa Warszawska 1920 r. odcisnęła swoje piętno nie tylko na walczących w niej Polakach, budując dumę i poczucie własnej wartości (o obronie niepodległości nie wspominając!), lecz także i na przegranych sowietach. Pomimo przewagi w liczebności wojska, jakie na front rzucili Czerwoni, nieudolne i buńczuczne dowództwo, a także słabe wyszkolenie i uzbrojenie, niwelowały atut liczebności....

Dorobek naukowy Feliksa Konecznego, wybitnego polskiego historyka i historiozofa, znanego głównie ze swojej nowatorskiej koncepcji cywilizacji, powinien być przedmiotem głębszej analizy każdego wolnościowca. Poza takimi dziełami jak „Polskie Logos a Ethos” czy „O wielości cywilizacyj”, Koneczny jest również autorem kilku dzieł o tematyce prawno- poli....

W kontekście wydarzeń na Ukrainie, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, oraz nie tak dawnej 70-tej rocznicy Ludobójstwa Wołyńskiego na Polakach, odżyły silne resentymenty względem Ukraińców. Nie ulega wątpliwości, że część ugrupowań, które wzmocniły swoją pozycję uczestnicząc w tzw....

Bośnia i Hercegowina oraz Republika Kosowa to dwa bałkańskie kraje, które niezmiennie brylują w czołówce najbiedniejszych państw Europy. Łączy je dominująca w nich religia - islam oraz fakt, że powstały z rozbicia wieloetnicznej Jugosławii....

73 lata temu, 29 stycznia 1944 roku, oddziały sowieckie przepuściły szturm na wieś Koniuchy (przedwojenny powiat lidzki), dokonując krwawej rzezi na jej polskich mieszkańcach. Na wstępnie należy przypomnieć, iż tereny te wówczas okupowane były przez III Rzeszę....

Polemika z tekstem Jakuba Krakowskiego "Nie tacy święci żołnierze wyklęci"  Narracja historyczna postkomunistycznej lewicy pomimo upływu ćwierćwiecza od obalenia „starego” systemu, pozostaje niezmienna. Przedstawiciele bezpośredniego kontynuatora PZPR – Sojuszu Lewicy Demokratycznej wciąż operują językiem rodem z archiwalnych numerów "Trybuny Ludu....

"Postępowanie [o delegalizacji Komunistycznej Partii Polski] zostało umorzone. Powód? W ustawie o zakazie propagowania komunizmu mowa o promowaniu "totalitarnego ustroju", a nie idei komunistycznych jako takich....

1