Jest poważny problem w Kościele w Polsce, ale to nie oznacza, że media mają ukierunkować sposób jego rozwiązania. Tym bardziej, że niektóre z nich nie rozumieją istoty Kościoła....

Z bólem odebrałem dokument „Tylko nie mów nikomu” Tomasza i Marka Sekielskich. Oczywiście w Kościele są ludzie grzeszni, są problemem Kościoła przypadki pedofilii wśród duchownych....

We współczesnej  demokracji robią zawrotną karierę takie pojęcia jak: tolerancja, kompromis, nowoczesność. W imię „poprawności politycznej” nadaje im się jednak inny sens, który w dzisiejszej nowomowie oznacza nawet akceptację zła....

Błędem jest patrzenie na Kościół jak na firmę, instytucję czy przedsiębiorstwo, gdzie mają obowiązywać wypracowane metody radzenia sobie z kryzysem wizerunkowym.     Jak powinna wyglądać komunikacja kryzysowa w Kościele, jak rozegrać medialnie trudne sprawy, np. problem pedofili wśród duchownych? - takie pytania coraz częściej pojawiają się w obliczu różnych, ....

„Niedziela” to moje ukochane dziecko”. Te słowa Zofii Kossak-Szczuckiej przypomniała Lidia Dudkiewicz, która 31 marca 2019 r. kończy swoją misję jako redaktor naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela”....

Rekolekcje internetowe mogą być czasem takim „pierwszym kontaktem z wiarą”. Jednak powinny one prowadzić człowieka do doświadczenia wiary i wspólnoty Kościoła....

Specjalne rekolekcje dla dziennikarzy mogą być cennym wsparciem dla nas, ludzi niepokoju, obarczonych „krzyżem ludzkich historii i trudnych spraw”.    Zwykle naszemu życiu towarzyszy nieustanny bieg i gonitwa za sprawami codziennymi....

„Amicus Plato, sed magis amica veritas” -  Platon przyjacielem, lecz większą przyjaciółką prawda. To bardzo ważna starożytna sentencja, którą warto przywołać w kontekście dyskusji nt....

Wolność prasy i jej prawo do krytyki są ważniejsze niż dobre samopoczucie polityków. Wierność tym zasadom może czasami doprowadzić dziennikarza do procesu sądowego....

Ludzka wiedza o życiu i sposób myślenia o nim są w znacznym stopniu zdeterminowane przez środki przekazu; ludzkie doświadczenie jako takie stało się w dużej mierze doświadczeniem zdobytym za pośrednictwem mediów. Kiedy obserwujemy dobrze świat współczesny, łatwo w nim zauważyć, że one odgrywają ogromną rolę, stają się w pewien sposób częścią naszego życia....

123 >>