PARP działa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji kadr i kształtowania przyjaznego otoczenia biznesowego. Dzięki wsparciu Agencji firmy rozwijają działalność eksportową, wzorniczą, badawczo-rozwojową i wykorzystują w produkcji innowacje i nowoczesne technologie. Oferta PARP pozwala na kompleksową realizację projektów - od koncepcji po komercjalizację.

 

Starszy Specjalista/Główny Specjalista w Departamencie Komunikacji i Marketingu
Miejsce pracy: Warszawa
 
 

Główne zadania:

Zadania administracyjne ekosystemu stron internetowych PARP:

 • współtworzenie oraz realizacja koncepcji rozwoju ekosystemu stron internetowych PARP;
 • współpraca przy zarządzaniu architekturą informacji ekosystemu stron internetowych PARP;
 • aktualizacja istniejących treści ekosystemu stron internetowych PARP;
 • nadzór nad zachowywaniem spójności merytorycznej i graficznej (zapewnienie zgodności z zasadami wizualizacji określonymi księgą wizualizacji);
 • przygotowywanie i opracowywanie redakcyjne materiałów na strony internetowe;
 • udział w przygotowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych PARP, w tym prezentacji i innych publikacji;
 • nadzór nad realizacją materiałów multimedialnych w tym transmisji internetowych PARP, przygotowywanie materiałów video promujących działania realizowane przez PARP oraz prowadzenie kanałów PARP w serwisie filmowym YouTube.com.

Uczestniczenie w postępowaniach dotyczących zamawiania usług zewnętrznych dla sekcji realizującej obecność PARP w internecie.

 

Oczekiwania (wymagania konieczne):

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami - minimum 3 lata;
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami w tym: określania zakresu projektu i jego celu biznesowego (umiejętności analityczne)/ harmonogramowania/ kosztorysowanie projektu;
 • poziom znajomości języka obcego: język angielski w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym korzystanie z dokumentacji systemów informatycznych/audiowideo;
 • umiejętność biegłej obsługi programów biurowych MS Office;
 • umiejętność opracowywania tekstów na podstawie dostępnych danych;
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy i terminowość.
 •  

Dodatkowo (wymagania pożądane):

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania lub wdrażania stron internetowych lub promocji w Internecie - min. 2 lata;
 • wiedza z zakresu procesu wytwarzania oprogramowania w tym: tworzenia dokumentacji projektowej oraz tworzenie scenariuszy testowych / tworzenia makiet funkcjonalności serwisów internetowych, oraz z zakresu użyteczności stron internetowych / znajomość zagadnień związanych z WAI w odniesieniu do wymagań stawianych systemom teleinformatycznym prowadzonych przez podmioty publiczne;
 • znajomość metodologii Prince2 (potwierdzone certyfikatem);
 • znajomość programów makietowania stron internetowych;
 • znajomość programów harmonogramowania projektów.
 •  

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach;
 • atrakcyjną lokalizację z dobrym dojazdem do biura
 •  

                                                                                     Aplikuj

 

aplikacje można składać również na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach: 8.30-16.30

Termin zgłoszeń: do  27 czerwca 2019 r.

Inne informacje:
Metody/techniki stosowane podczas rekrutacji: ocena formalna ofert oraz ocena merytoryczna. Ocena merytoryczna polega na sprawdzeniu wiedzy, doświadczenia zawodowego, kompetencji i umiejętności kandydatów i odbywa się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która może zostać poprzedzona włączeniem dodatkowych narzędzi selekcji (np. testów wiedzy, testów predyspozycji, kompetencji).
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Oferty osób niewybranych w ramach danej rekrutacji zostaną zniszczone komisyjnie.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Klikając w przycisk „Wyślij” zgadzasz się na przetwarzanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00-834), ul. Pańska 81/83 Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem biuro@parp.gov.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu oraz dostawcy usług służących rekrutacji.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku od daty złożenia aplikacji. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem biuro@parp.gov.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iod@parp.gov.pl. Każdemu przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jego danych.

Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl