PORTAL POLSKIERADIO.PL
ogłasza rekrutację na stanowisko
 
Redaktor - researcher
Miejsce pracy: Warszawa
 
 

Co będzie należało do Twoich obowiązków:

 • wyszukiwanie najciekawszych treści i newsów.
 • publikowanie postów w kanałach społecznościowych Polskiego Radia.
 • Współpraca z redakcją przy tworzeniu materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych.
 •  

Nasze wymagania:

 • bardzo dobra orientacja w bieżących wydarzeniach politycznych i społecznych w kraju i za granicą.
 • umiejętność krytycznej oceny informacji.
 • doświadczenie w dziennikarstwie online, kreatywność i samodzielność w opracowywaniu treści, lekkie pióro.
 • orientacja w świecie mediów społecznościowych m.in Twitter i Facebook oraz znajomość narzędzi analitycznych;
 • kreatywność, wielozadaniowość, umiejętność działania pod presją czasu, nawiązywanie kontaktu z użytkownikiem serwisu.
 • podstawowa znajomość programów do edycji zdjęć i wideo.
 •  

Co oferujemy:

 • pracę w nowoczesnym, rozbudowującym się serwisie internetowym Polskiego Radia
 • współpracę z największymi radiowymi antenami Polskiego Radia
 • możliwość elastycznego zaplanowania grafiku;
 • szanse rozwoju zawodowego i awansu;
 • przyjazną atmosferę i pracę w młodym, zaangażowanym zespole.


Prosimy o zamieszczenie w ofercie następującej klauzuli wraz z podpisem:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w życiorysie, liście motywacyjnym i innych załączonych dokumentach, przez Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, w celach przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko redaktora - researchera, jak również na potrzeby ewentualnych powtórzonych procesów rekrutacyjnych na to samo stanowisko, w okresie następnych 6 miesięcy.

Zostałem/am poinformowany, że:

Administratorem Danych jest Polskie Radio S.A. Dane będą przetwarzane, zgodnie z wymogami przepisów prawa, na podstawie udzielonej zgody, w okresie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, wyłącznie w celach, których dotyczy zgoda. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one również podlegały dalszemu powierzaniu, ani udostępnianiu, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach prawa powszechnego oraz w związku z realizacją celu przetwarzania. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.

Przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania, modyfikacji, uzupełnienia, przenoszenia
a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych i do ich usunięcia. Przysługuje mi również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Podanie danych i złożenie niniejszego oświadczenia jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu przetwarzania. Mam prawo odwołania wyrażonej zgody w każdym czasie, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania danych, nie będzie natomiast miało wpływu na legalność przetwarzania danych przed datą odwołania zgody.

Administrator Danych poinformował mnie, że w sprawach związanych z moimi danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@polskieradio.pl, tel. 22 645 34 03.

 

……………..........................………………………………..

(data i podpis osoby biorącej udział w rekrutacji)

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zgłoszenia (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać za pomocą przycisku aplikowania, w tytule  wiadomości wpisując: „Social media”.

Uwagi dodatkowe:
 1. Polskie Radio S.A. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
 2. Polskie Radio S.A. może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć rekrutację bez wyłaniania kandydatów.
 
Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl