Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

 

Starszy Inspektor/Specjalista w Biurze Prasowym
Samodzielne stanowisko pracy ds. monitoringu mediów
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: ARiMR/BPr/12/19

Liczba poszukiwanych kandydatów/ wymiar etatu: 1 osoba/1 etat – umowa o pracę 

 

Oferujemy:

 • przejrzyste zasady wynagradzania,
 • możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • pracę w największej agencji płatniczej w Europie.

 

Główne obowiązki:

 • Przygotowywanie codziennego przeglądu informacji i opinii o ARiMR, które ukazały się w mediach;
 • Monitorowanie oraz analizowanie materiałów informacyjnych i publicystycznych dotyczących ARiMR;
 • Współpraca z instytucjami okołorolniczymi w zakresie pozyskiwania i wymiany materiałów zebranych w ramach monitoringu mediów;
 • Przygotowywanie konferencji prasowych i udział w nich;
 • Obsługa fotograficzna konferencji i innych spotkań kierownictwa ARiMR;
 • Przygotowywanie informacji prasowych dotyczących ARiMR;
 • Współpraca przy przygotowywaniu i wydawaniu publikacji o działaniach ARiMR;
 • Współpraca przy organizowaniu wystąpień medialnych przedstawicieli ARiMR;
 • Aktualizacja informacji zamieszczanych na portalu internetowym ARiMR oraz na profilach społecznościowych ARiMR;
 • Wykonywanie zadań kancelaryjno-biurowych.

 

 Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe: dziennikarskie lub inne humanistyczne.
 • Udokumentowany co najmniej roczny staż pracy.
 • Znajomość zasad redakcji technicznej tekstów.
 • Znajomość zasad korekty tekstów.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office.
 • Znajomość zadań realizowanych przez ARiMR.

 

Wymagania pożądane:

 • Komunikatywność, rzetelność;
 • tzw. lekkie pióro.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata. (Treść oświadczenia jest do pobrania na dole ogłoszenia).
 3. Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy.

Możliwość zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Dokumenty należy składać w terminie do: 06 lutego 2019 r. (liczy się data wpływu do ARiMR).

Listownie pod adresem:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul Poleczki 33, 02-822 Warszawa
z dopiskiem: ARiMR/BPr/12/19

Osobiście:
Kancelaria Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
ul. Poleczki 33 (budynek A2 Poleczki Business Park), Warszawa

(kancelaria czynna w godz.: 7:30- 15:30)
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: ARiMR/BPr/12/19 

lub mailowo na adres: rekrutacja@arimr.gov.pl
z dopiskiem: ARiMR/BPr/12/19

 
Aplikacja kandydata do pracy zawierająca braki, wadliwą treść oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych bądź pozbawiona takiego oświadczenia, nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.
Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Dokumenty aplikacyjne przekazane przez kandydatów do pracy do ARiMR w procesie naboru, będą niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub niezwłocznie po zamknięciu naboru bez wyboru kandydata.
ARiMR zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzonego naboru w każdym czasie i bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 022 318 40 34
Udostępnij

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl