Wyszukiwanie
Szukaj:
Felieton

8 września 1981, Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej NSZZ 'Solidarności' - Potrzebna jest nowa światowa Solidarność

Napisano 08.09.2015 20:52

8 września podczas pierwszego Zjazdu delegatów NSZZ 'Solidarność' uchwalona została odezwa – Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej: 'Delegaci zebrani w Gdańsku na I Zjeździe Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" przesyłają robotnikom Albanii, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Rumunii, Węgier.....

1

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl