Nasze zbiory

składają się z kolekcji piśmienniczych, audio i video, dokumentacji ze zjazdów SDP oraz przedmiotów pamiątkowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z różnych lat, tworzą je również dary, książki i dokumenty przekazane przez nasze Koleżanki i Kolegów.


Wyodrębnione są grupy:


Podstrona Pracowni Wolnego Słowa na portalu SDP przedstawia w menu zbiory w trzech głównych działach: HISTORIA, LUDZIE, DZIEŁO Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zbieramy materiały biograficzne i świadectwa dotyczące ludzi prasy, relacje z   wydarzeń wielkich i  małych, w  których uczestniczyli polscy dziennikarze, redaktorzy, wydawcy.

Zbieramy pamiątki, dokumenty, prasę z różnych okresów, książki. Szczególnie interesujące dla nas są te z dedykacjami, autografem autora, opatrzone datami, które pomagają odtworzyć dzieje naszego Stowarzyszenia, związki koleżeńskie, wydarzenia.

Wdzięczni jesteśmy za materiały, które pokazują, jaką wartością jest wolne słowo, jak dążenie do wolności słowa określało od 1980 roku tożsamość Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
Od 1 stycznia 2020 roku nie prowadzę już Pracowni Wolnego Słowa.
Dziękuję Wszystkim, którzy życzliwie wspierali moją działalność,
przede wszystkim Darczyńcom, którzy zaufali i powierzyli SDP-owi swoje dziennikarskie pamiątki.
Dziekuję Wszystkim, którzy wierzą,
że praca nad utrwalaniem historii SDP – ludzi i wydarzeń – ma sens.
Wierzą, że pamięć buduje.


Elżbieta Binder


więcej o PWS SDP
zdjecie

Elżbieta Binder

z wykształcenia filolog klasyczny, dziennikarka.
Do stanu wojennego WTK, Tygodnik Kulturalny,
Świat Książki i inne.
Od 1982 r. m.in: Spotkania, Zorza, po 1989 Archiwum Wschodnie, Fundacja Karta, Biuro Prasowe Prezydenta RP Lecha Wałęsy, po 1996 naczelna miesięcznika Prawo w służbie zdrowia.
Od 2000 freelancer.

W SDP od 1978 – członek Komisji Członkowskiej Oddziału Warszawskiego 1999-2002, członek Zarządu OW w latach 2002-2005.
Juror selekcjoner dorocznego Konkursu SDP 1999, 2005 – 2018
Koncepcja Pracowni Wolnego Słowa i kierowanie nią od 2002 r. do 31 grudnia 2019 r


Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Foksal 3/5

00-366 Warszawa

tel. 22 827 87 20