W sobotę i niedzielę 23 – 24 czerwca 2018 roku w Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym odbędzie się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SDP.

W listopadzie ubiegłego roku delegaci SDP wybrali na Zjeździe nowe władze na trzyletnią kadencję (2017-2020).  Tym razem odbędzie się dyskusja programowa i zmieniony zostanie Statut SDP. Zmiany wynikają z bieżącej praktyki Stowarzyszenia, ale tym razem także z nowelizacji Ustawy o Stowarzyszeniach. Statut SDP zostanie dostosowany do brzmienia nowej ustawy.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/210/1

Oddziały SDP otrzymały już tekst Statutu z rekomendowanymi przez Zarząd Główny zmianami. Do końca kwietnia przeprowadzą w tej sprawie konsultacje. Na podstawie odpowiedzi oddziałów powstanie wersja Statutu, którą Zarząd przedstawi delegatom do dyskusji i głosowań podczas Zjazdu. W skład obecnej Komisji Zjazdowej wchodzą: Prezes Krzysztof Skowroński, Sekretarz Generalny SDP Jadwiga Chmielowska i członek Zarządu Głównego Piotr Legutko.

 

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl