Spotkanie rozpoczęło się od ustaleń technicznych – prowadzący Wojciech Piotr Kwiatek poinformował, że kierownictwo Klubu ma zamiar rejestrować już w najbliższej przyszłości całe spotkania i udostępniać je na podstronie KPK w formie linku lub zapisu elektronicznego. Obiekcje zgłosiła kol. Barbara Petrozolin – Skowrońska postulując, by jednak nie rezygnować ze skrótowego choćby opisy, relacji ze spotkań. Ustalono, że oczywiście relacje będą, ale zapis spotkania będzie kluczowy dla zapoznania się z przebiegiem kolejnych spotkań. Rzecz jest jeszcze do uzgodnienia z Przewodniczącą KPK dr Teresą Kaczorowską, nieobecną na bieżącym spotkaniu Klubu.

Z innych informacji wstępnych prowadzący zachęcił do nabywania książek Ewy Polak – Pałkiewicz „Rycerze wielkiej sprawy” i „Powrót pańskiej Polski” oraz do zainteresowania się publikacją Tadeusza Mocarskiego „O, Jedwabne, Jedwabne…”, również będącą w sprzedaży podczas spotkania.

Ewa Polak – Pałkiewicz zarysowała perspektywę intelektualną swych najnowszych prac; określiła ją jako powrót do korzeni naszej tożsamości, do zdefiniowania jakby na nowo, kim jesteśmy. Uznała że to ważniejsze od bieżących spraw, które nas otaczają, bo istnieje potrzeba umocnienia naszej świadomości narodowej i historycznej. Każdy, komu Stwórca dał możliwość „badania” tych spraw, poszukiwania odpowiedzi na zasadnicze pytania, powinien to czynić. „Historia jest tym obszarem, który najmocniej zawsze cierpiał z powodów różnych ideologii” – powiedziała Ewa Polak – Pałkiewicz opisując w ten znakomity, lapidarny sposób swe autorskie motywacje twórcze. Jednocześnie Autorka wskazała na silny wpływ, jaki historia wywiera na ludzka osobowość („Historia jest pamięcią państwa” – to motto do książki „Powrót pańskiej polski”). To wszystko składa się na konieczność badań, penetracji historycznych, przywracania utraconej świadomości rzeczywistości historycznej, którą Polakom zakłamywano.” To dotyczy każdego z nas, to siedzi w naszych duszach, to nas niejako tworzy.”

Ton, selekcja, proporcja – oto triada, według której buduje się historyczną „narrację” (bo niekoniecznie prawdę!).

Podstawowym tworzywem obu najnowszych książek naszego Gościa są relacje ze spotkań z ludźmi, do których Autorka dotarła i którzy opowiedzieli jej swoje historie. Byli to głównie polscy ziemianie, ludzie wywodzący się z warstwy szlacheckiej.

 

Wyjściowym pytaniem do dyskusji było pytanie o adresata książek naszego Gościa. Do kogo Autorka kieruje dziś swe refleksje w społeczeństwie wychowywanym przez telewizję, komputer, różne dziwne gremia, media wrogie normalności, tradycji, prawdzie, rodzinie?

W pasjonującej dyskusji, pełnej intelektualnych nawiązań do naszej historii, literatury, a z drugiej strony obserwacji bieżącego polskiego życia pokazywano różne aspekty zagadnień, którymi zajmuje się obecnie Ewa Polak – Pałkiewicz. Pokaże to wyraźnie przesłuchanie zapisu tej interesującej dysputy.

 

Oprac. WPK  

Udostępnij
Komentarze
Disqus

Jest to archiwalna wersja portalu. Nowa wersja portalu SDP.pl, dostępna pod adresem: https://sdp.pl